Lexikalischer Kalender 2 - Januar (Marcin Perliński).pdf

(172 KB) Pobierz
Rozpowszechnianie tylko i wyłącznie na zasadach proedukacyjnych oraz niekomercyjnych wraz z obowiązkowym podaniem informacji o autorze (Marcin Perliński).
Lexikalischer Kalender – zweites Jahr (Marcin Perliński)
1. Januar
knapp – 1. ledwo wystarczający; 2. kończący się; 3. niewielki; 4. obcisły; 5. niemały/prawie
Noch eine knappe Stunde bis zum Start der Raumfähre*, daher müssen wir unsere Raumanzüge
auf eventuelle undichte Stellen überprüfen.
* die Raumfähre, -, -n = das/der Shuttle, -s, -s (das Space Shuttle)
** undichte Stellen = Lecks (Plural; Singular: das Leck, -s, -s)
Jeszcze niecała godzina do startu promu kosmicznego, dlatego musimy sprawdzić nasze skafandry
(kosmiczne/próżniowe) pod kątem ewentualnych nieszczelności.
mit Verlaub – za pozwoleniem
Mit Verlaub, Herr Vorsitzender, aber ich finde Ihre Entscheidung unlogisch und inkonsequent.
Za pozwoleniem, panie przewodniczący, ale uważam pańską decyzję za nielogiczną
i niekonsekwentną.
die Fliese, -, -n – kafelka
(np. ścienna/podłogowa)
Bei der Renovierung unserer Wohnung haben wir im ganzen Flur neue Fliesen (ver)legen lassen,
damit alles pflegeleicht ist und wenig Aufwand erfordert.
W czasie remontu naszego mieszkania kazaliśmy położyć nowe kafelki w całym korytarzu, (a)żeby
wszystko było łatwe w utrzymaniu czystości i wymagało mało zachodu/wysiłku.
2. Januar
die Blähung, -, -en – wzdęcie
Guten Tag, ich bräuchte ein möglichst wirksames und preiswertes Mittel gegen Blähungen,
vielleicht etwas mit Tausendgüldenkraut.
Dzień dobry, potrzebowałbym (jakiś) możliwie najskuteczniejszy i tani środek na wzdęcia, może
coś z zielem centurii.
die Lüsterklemme, -, -n – listwa zaciskowa
(do łącznia kabli),
tzw. kostka
(do żyrandola)
Junge, du gehst jetzt in das Elektrofachgeschäft in der Bernauer Straße und kaufst eine
Lüsterklemme für unseren neuen Kronleuchter*. Die sind echt spottbillig – nimm also gleich zwei.
* der Kronleuchter, -s, - = der Lüster, -s, -
Rozpowszechnianie tylko i wyłącznie na zasadach proedukacyjnych oraz niekomercyjnych wraz z obowiązkowym podaniem informacji o autorze (Marcin Perliński).
Chłopcze, pójdziesz teraz do sklepu elektrycznego na Bernauer Straße i kupisz kostkę do żyrandola.
Są (one) naprawdę tanie jak barszcz – weź więc od razu dwie.
der Auspufftopf, -(e)s, ...töpfe – tłumik
(wydechowy)
Sein alter VW ist eine regelrechte Klapperkiste*, von der gestern der Auspufftopf abgefallen ist.
* die Klapperkiste = die Schrottmühle, die Rostlaube, die Schrottbüchse, die Schrottkarre
Jego stary volkswagen to istny/prawdziwy gruchot, od którego wczoraj odpadł tłumik.
3. Januar
einigermaßen – 1. jako tako, znośnie; 2. do pewnego stopnia; 3. poniekąd
Wenn du mit dem Lötkolben einigermaßen (gut) umgehen kannst, wirst du dir auch so einen
einfachen Dämmerungsschalter selber basteln. Benötigt werden einige Transistoren, Widerstände,
Kondensatoren, etwas Kabel und Lötzinn.
Jeśli potrafisz jako tako (dobrze) obchodzić się z lutownicą, to też sobie sam zmajstrujesz taki
prosty automat zmierzchowy. Potrzebne będzie kilka tranzystorów, oporników (= rezystorów),
kondensatorów, trochę kabla/przewodu i cyny (do lutowania).
die Pflegelotion, -, -en – mleczko/emulsja/balsam do ciała
Nachdem sie geduscht hatte, cremte sie sich mit einer sehr guten Pflegelotion ein, weil sie eine
äußerst trockene und empfindliche Haut hat.
Wziąwszy prysznic, posmarowała się bardzo dobrym mleczkiem do ciała, ponieważ ma nadzwyczaj
suchą i wrażliwą skórę.
offensichtlich – 1. oczywisty, jawny; 2. widocznie; 3. najwyraźniej
Smartphones sind offensichtlich neue Spielzeuge der Menschheit des 21. [einundzwanzigsten]
Jahrhunderts, mit denen sehr große Bevölkerungsmassen perfekt überwacht, kontrolliert, abgehört
und geortet werden können.
Smartfony są najwyraźniej nowymi zabawkami ludzkości XXI wieku, przy pomocy których można
perfekcyjnie/doskonale nadzorować, kontrolować, podsłuchiwać i lokalizować/namierzać bardzo
duże masy ludności.
[tłumaczenie polskie w zazwyczaj „stylistycznie rozsądniejszej” i formalnie
bardziej zalecanej stronie czynnej]
4. Januar
die Kathete, -, -n – przyprostokątna
(w geometrii)
Rozpowszechnianie tylko i wyłącznie na zasadach proedukacyjnych oraz niekomercyjnych wraz z obowiązkowym podaniem informacji o autorze (Marcin Perliński).
Satz des Pythagoras
[anders: der Lehrsatz des Pythagoras, Pythagoräischer Lehrsatz]
In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Fläche des Quadrats über der Hypotenuse gleich der Fläche
der Quadrate über den beiden Katheten.
Twierdzenie Pitagorasa
Suma kwadratów przyprostokątnych (trójkąta prostokątnego) równa się powierzchni kwadratu
utworzonego na przeciwprostokątnej.
[tłumaczenie niedosłowne, ale zgodne logicznie]
stilllegen
(er legt still – legte still – hat stillgelegt) –
zamykać, likwidować, wygaszać
(np. kopalnię, zakład przemysłowy itp.)
In diesem Landkreis gibt es ein stillgelegtes AKW*, in dem ab und zu noch Führungen
für Touristen organisiert werden.
* das AKW = das Atomkraftwerk (auch: das Kernkraftwerk, das KKW)
W tym powiecie jest/znajduje się zamknięta elektrownia atomowa, w której od czasu do czasu
organizowane są jeszcze wycieczki/zwiedzania dla turystów.
beisteuern
(er steuert bei – steuerte bei – hat beigesteuert) –
1. wnieść coś
(np. do dyskusji);
2. dołożyć, dorzucić się
(rzeczowo, materialnie lub finansowo)
Als wir letzte Woche ein Geburtstagsgeschenk für Henning kauften, half uns sein Vater, indem er 50
[fünfzig]
Euro beisteuerte.
Kiedy w ubiegłym/zeszłym tygodniu kupowaliśmy prezent dla Henninga, to jego ojciec pomógł
nam dokładając/dorzucając 50 euro.
5. Januar
einbestellen
(er bestellt ein – bestellte ein – hat einbestellt) –
wezwać, zawezwać
(np. dyplomatę do
stawienia się/złożenia wyjaśnień)
Nach den Straßenprügeleien vor der Synagoge in Stockholm hat das israelische Außenministerium
den schwedischen Botschafter einbestellt.
Po burdach ulicznych przed synagogą w Sztokholmie izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych
wezwało szwedzkiego ambasadora (do złożenia wyjaśnień).
Kaffee aufsetzen
(er setzt Kaffee auf – setzte Kaffee auf – hat Kaffee aufgesetzt)
– nastawić (na)
kawę
(wzgl. wodę na kawę)
Gleich nach der Heimkehr hat er seine Dienstmagd erstens Kaffee aufsetzen und zweitens ohne BH
rumlaufen* lassen.
* volle Form: herumlaufen
Rozpowszechnianie tylko i wyłącznie na zasadach proedukacyjnych oraz niekomercyjnych wraz z obowiązkowym podaniem informacji o autorze (Marcin Perliński).
Zaraz po powrocie do domu kazał swojej dziewce służebnej po pierwsze nastawić (na) kawę,
a po drugie chodzić (jej po domu) bez biustonosza.
sich einregnen (es regnet sich ein – regnete sich ein – hat sich eingeregnet) – rozpadać się
(na dobre)
[o deszczu]
Vergiss heute das Bergsteigen, weil es sich ordentlich eingeregnet hat.
Zapomnij dziś o wspinaczce, bo się porządnie rozpadało.
die Erkältung, -, -en – przeziębienie
Da sie ohne Mütze und Schal war, musste sie sich einfach eine böse Erkältung einfangen.
Ponieważ była bez czapki i szalika, (to) musiała po prostu złapać paskudne przeziębienie.
6. Januar
ausstecken
(er steckt aus – steckte aus – hat ausgesteckt)
– 1. powyłączać, powyciągać (np. wtyczki
z gniazd sieciowych); 2. wytyczać
(np. trasę),
oznaczać
(np. palikami)
Es empfiehlt und lohnt sich, alle elektrischen und elektronischen Geräte, die im Standby-Betrieb
sind, auszustecken, um ziemlich viel Energie und Geld einzusparen.
Zaleca i opłaca się powyciągać (z gniazd) wtyczki wszystkich urządzeń elektrycznych
oraz elektronicznych, które działają w trybie czuwania, aby zaoszczędzić dość dużo energii
i pieniędzy
rüffeln
(er rüffelt – rüffelte – hat gerüffelt) –
skarcić, dać komuś burę/reprymendę
Die Parteispitze rüffelte* ihn sehr stark, weil er sich öffentlich für Feministinnen einzusetzen
versuchte, dabei jedoch mit faulen Tomaten beworfen wurde.
* rüffeln = einen Rüffel bekommen
Kierownictwo partii skarciło go bardzo (mocno), ponieważ próbował się publicznie opowiedzieć
po stronie feministek i został przy tym obrzucony zgniłymi pomidorami.
vor ausverkauftem Haus spielen
(er spielt – spielte – hat gespielt)
– grać/występować przed pełną
salą
(= w sytuacji, kiedy wyprzedano wszystkie bilety)
Die Tournee war alles andere als ein Flop, weil die Band jedes Mal vor ausverkauftem Haus spielte.
Rozpowszechnianie tylko i wyłącznie na zasadach proedukacyjnych oraz niekomercyjnych wraz z obowiązkowym podaniem informacji o autorze (Marcin Perliński).
Tournée na pewno nie było klapą, ponieważ zespół za każdym razem grał przed kompletem
publiczności.
7. Januar
das Hospiz, -es, -e – hospicjum
Die Stadtverwaltung sieht ein, dass auf dem Gebiet der Palliativmedizin immer noch Nachholbedarf
besteht und hat vor, noch in diesem Jahr ein neues und modern ausgestattetes Hospiz bauen
zu lassen.
Urząd miasta rozumie, że w obszarze medycyny paliatywnej ciągle jest jeszcze wiele
do poprawienia i zamierza jeszcze w tym roku zlecić budowę nowocześnie wyposażonego
hospicjum.
es auf jemanden abgesehen haben
(er hat – hatte – hat gehabt) –
uwziąć się na kogoś
Der Abteilungsleiter hat es auf sie abgesehen und versucht sie ständig vor anderen Mitarbeitern
lächerlich zu machen.
Kierownik działu uwziął się na nią i ciągle próbuje ją ośmieszyć przed innymi pracownikami.
jemanden beim Namen kennen
(er kennt – kannte – hat gekannt) –
znać kogoś po imieniu
Dies ist ein sehr kleines Stadtviertel*, in dem sich fast alle Bewohner beim Namen kennen.
* das Stadtviertel, -s, - = der Stadtteil, -s, -e
To jest bardzo mała dzielnica, w której prawie wszyscy mieszkańcy znają się po imieniu.
8. Januar
sinister – ponury, złowieszczy
(Das) Area 51 [fifty-one] gilt im Grunde genommen als sinistres Reich der Weltverschwörung
gegen alles, was menschlich und gut ist.
Area 51 uchodzi w gruncie rzeczy za ponurą krainę światowego spisku przeciw wszystkiemu,
co ludzkie i dobre.
das Betriebssystem, -s, -e – system operacyjny
Das bekannte und populärste Betriebssystem namens Windows kann sehr leicht gehackt werden,
wenn man einfach einen präparierten Datenträger in den USB-Port einstöpselt.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin