Jezusie Panie nasz.pdf

(245 KB) Pobierz
Jezusie, Panie nasz
sł. i muz. Paweł Orkisz
opr. Anna Szeląg
Ty mogłeś zejść w ogniu, lub wichru szumie...
Je
-
zu - sie,
Pa - nie nasz!
Jezusie, w Betlejem dziś narodzony...
Je
-
zu - sie,
Pa - nie nasz!
Któż Twoje, Boże, rozkazy zrozumie?
Chwa - ła
Ci,
Pa - nie nasz!
chwała, chwała, biją wszystkie dzwony...
Chwa - ła
Ci,
Pa - nie nasz!
3. Narodzony Boży Syn -
Jezusie, Panie nasz!
niesie odkupienie win, -
Chwała Ci, Panie nasz!
Ziemię błogosławi całą wznosząc rękę całkiem małą. -
Jezusie, Panie nasz!
Choć ubogo w sianku leży, prosty lud z pokłonem bieży, -
Chwała Ci, Panie nasz!
bo to wielki świata król, -
Jezusie, Panie nasz!
co z miłości zstąpił tu. -
Chwała Ci, Panie nasz!
Tyś Panem jest, Królem świata całego...
Je
- zu - sie,
Pa - nie nasz!
4. Stara szopa pęka w szwach. -
Jezusie, Panie nasz!
Skąd muzyka, skąd ten gwar? -
Chwała Ci, Panie nasz!
Gości tłum, tyle darów skąd się wzięło w szopie starej? -
Jezusie, Panie nasz!
Zadziwiony Józef słucha, -
Jezusie, Panie nasz!
Matka Boża się uśmiecha, -
Chwała Ci, Panie nasz!
w żłóbku Jezus malusieńki... -
Jezusie Panie nasz!
Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki! -
Chwała Ci, Panie nasz!
Czemuś zawitał do żłóbka małego?
Chwa - ła
Ci,
Pa - nie nasz!
2. Dziś w Betlejem stał się cud. -
Jezusie, Panie nasz!
Stwórca, chcąc odwiedzić swój lud -
Objawił chwałę Swą!
dziś się rodzi w żłóbku małym. -
Jezusie, Panie nasz!
Aniołowie z wszystkich stron prostych ludzi proszą doń, -
Chwała Ci, Panie nasz!
mędrcom gwiazdy świeci blask -
Jezusie, Panie nasz!
Pokłon dają, dają cześć! -
Chwała Ci, Panie nasz!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin