Amiga od A do Z (Adam i Jakub Zalepa, 1998).pdf

(34729 KB) Pobierz
x
Adami
Jakub
Zalepa
AIWIGA
od
A
do
Z
GLIWICE
1998
Adam
1
Jakub Zalepa
to
podrecznik
uiytkownika
komputera
AMIGA.
Omawia
wiekszosé
zagadniei
zwiazane
z
systemem operacyjnym
(szczegélnie
3.0 i
3.1).
Dodatkowo
porusza
problematyke oprogramowania
typu
commodity,
pakietu Magic
User
Interface
oraz
innych popularnych
rozszerzeli
systemowych.
Amiga
od
A
do
Z
jest
takZe
irédlem
informacji
.Test
dotyczacyeh
sprzetu
przeznaczonego
dla
komputeréw
AMIGA.
Ksiaika
przeznaczona
jest
d1a
poczatkujacych
i
sredniozaawansowanych
uiytkownikéw.
(C)
Copyright
by
Wydawmctwo
Pracowni
Komputerowej
Jacka
Skalmierskiego
GIIWICC
1998
All
R1ght
Reserved
Pnnted
In
Poland
Okladke
projektowala
Urszula
I
ezierska
Uklad
typograficzny
autoréw
Sklad
na
komputerach
AMI
GA
Wprowadzeme
poczajtkujqcych
sredniozaawansowanych
uiytkownikéw
komputera
AMIGA.
Zostata
w
nim
oméwiona
catosé
zagadnieri
zwiqzanych z
obstugq
systemu
operacyjnego
tego
komputera
oraz
wiskszosé
spraw,
ktére
powinieneé wiedzieé,
jesli
chcesz
kupié
i
Podrscznik
niniejszy
przeznaczony
jest
dla
lub
modernizowaé
swéj
Komputer.
Ksiqiks
ts
napisalismy
dla
oséb,
ktére
zwracaty
sis
do
nas
o
pomoc
przy
Korzystaniu
z
komputera.
Okazato
sig,
ie
jest
wielu
uiytkownikéw
AMIGI,
dla
ktérych
usystematyzowane
informacje
na
jego temat
bytyby
cennq
pomocq.
Dziski
temu,
teraz
takie
Ty,
szanowny
Czytelniku,
masz
okazjg
zapoznaé
sis
z
wynikiem
naszej
pracy,
kténf
mamy nadziejg
przyczyni
sis
przede
wszystkim
do
Iepszego
zrozumienia
idei
dziatania
systemu operacyjnego
AMIGI.
Jego
obstuga
jest
bowiem
naprawds
bardzo
tatwa,
jesli
zrozumie
sis
kilka
podstawowych
zasad
dziatania
AmigaOS.
Dziski
temu
nie
bsdziesz
musiat
uczyé
sie
na
pamieé
wielostronicowych
instrukcji
do
programéw.
AmigaOS
jest
przyjazny
-
sam
poprowadzi
Cie
do
rozwiqzania
zadania,
ktére
mu
postawites.
Musisz
jednak
nauczyé
sig
troche;
méwié
jego
jszykiem.
Czego
z
catego
serca
Ci
Zyczymy.
AUi0l'Zy
Zgłoś jeśli naruszono regulamin