Niemiecki_Kurs dla poczatkujacych_eBook.pdf

(13671 KB) Pobierz
niemieCKii
Kurs
Dobr y
na start!
dla początkujących
PŁYTa CD gRaTis!
NIEMIECKI
dla początkujących
Kurs
Autorzy:
Piotr Dominik, Tomasz Sielecki
Konsultacja i redakcja językowa:
Reinhold Utri
Redaktor serii:
Anna Laskowska
Korekta:
Paweł Pokora
Lektorzy:
Sławomir Grubert, Jacek Kaczmarski, Joanna Kozieł, Carina Rasek, Boris Schwencke,
Miłogost Reczek, Reinhold Utri
Koordynacja nagrań:
Łukasz Abramowicz, Dorota Jakowczuk-Gregulec
Projekt okładki serii i opracowanie graficzne:
Klara Perepłyś-Pająk
Zdjęcie na okładce:
© laflor / Stock Photo; © DR / Fotolia.com
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2015
www.jezykinieobce.pl
ISBN: 978-83-7892-315-2
ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-289-6
Skład i łamanie:
Klara Perepłyś-Pająk
Spis treści
Spis treści
Wstęp
.............................................................................................
7
Lekcja
1.
Gesprächsbeginn
Rozpoczęcie rozmowy
Wymowa i gramatyka: odmiana czasownika – zasady ogólne,
odmiana czasownika
sein
(być) .......................................................
8
Lekcja
2.
Informierung und Beurteilung
Informowanie i wyrażanie opinii
Der Flug nach Rom
Lot do Rzymu
Gramatyka: budowa zdania pojedynczego, tworzenie pytań .............
13
Lekcja
3.
Gramatyka: rodzajnik i jego zastosowanie, mianownik –
Nominativ,
biernik –
Akkusativ,
odmiana rodzajnika, przeczenie, zaimek
nieokreślony
man,
odmiana czasownika
haben
(mieć)....................
16
Lekcja
4.
An der Rezeption
W recepcji
Gramatyka: czasowniki rozdzielnie złożone, spójniki, odmiana
czasownika
wissen
(wiedzieć) i formy
möchten
.............................
25
Lekcja
5.
Lekcja
6.
Szybka powtórka
........................................................................
33
Am Telefon
Rozmowa telefoniczna
Gramatyka: odmiana czasownika – ciąg dalszy, czasowniki
modalne, celownik –
Dativ,
zaimki osobowe, określanie czasu
– godziny –
die Uhrzeit
..................................................................
35
Lekcja
7.
Small Talk im Taxi
Pogawędka z w taksówce
Gramatyka:
Perfekt
– czas przeszły złożony, tworzenie liczby
mnogiej rzeczownika ......................................................................
45
www.WydawnictwoLingo.pl
3
Spis treści
Lekcja
8.
Im Park
W parku
Gramatyka: przyimki, po których używa się celownika albo biernika,
użycie przyimków
an, in, vor
w sensie czasowym, dopełniacz
Genitiv,
imiona własne w dopełniaczu .........................................
55
Lekcja
9.
In der Gaststätte
W restauracji
Gramatyka: czasowniki zwrotne, czas przeszły prosty czasowników
modalnych oraz
haben
i
sein
das Imperfekt
(Präteritum),
przyimki, po których używa się celownika, przyimki, po których
używa się biernika ..........................................................................
64
Lekcja
10.
Lekcja
11.
Szybka powtórka
........................................................................
73
Am Computer
Przy komputerze
Im Kaufhaus
W sklepie
Gramatyka: zaimki dzierżawcze, liczebniki porządkowe ...................
75
Lekcja
12.
Gramatyka: odmiana przymiotnika, trzy sposoby odmiany
przymiotnika, tryb rozkazujący ........................................................
84
Lekcja
13.
Der Kinobesuch
W kinie
Gramatyka: stopniowanie przymiotnika, zdania podrzędne
ze spójnikami
dass, ob, wenn
i zdania pytające zależne ..................
93
Lekcja
14.
Das Abenteuer in der Bank
Przygoda w banku
Gramatyka: czas przeszły prosty czasowników słabych (regularnych)
i mocnych (nieregularnych), formy podstawowe czasownika,
spójniki
außerdem
(ponadto),
dann
(potem, następnie),
deshalb/deswegen
(dlatego),
sonst
(w przeciwnym razie),
trotzdem
(pomimo to) ..................................................................
102
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin