Tsatsouline P. - Super stawy. Sprawność sportowa w każdym wieku.pdf

(3041 KB) Pobierz
Sprawność sportowa
w
każdym wieku
B E Z BÓ LU
f f
M O B IL N O Ś Ć
RU CH
M A KSYM A LN Y
B E Z P IE C Z N A
S IL A
I G IB K O Ś Ć
Pavel jest obecnie czołowym propagatorem
praktycznego treningu gibkości. To prawdziwa
wiedza dla prawdziwych ludzi zainteresowanych
Spis treści
Przedmowa
Komu są potrzebne Superstawy?
........................................................
9
Część I. Zdrowie i ruchomość stawów
Jak ćwiczenia na ruchomość m ogą
ratować stawy i zwalczać artretyzm ...................................................... 13
C zy twoje stawy są dostatecznie mobilne? ........................................
28
Ćw iczenia na rozruszanie stawów ......................................................
36
Trójpłaszczyznowe ruchy szyi
38
• Krążenie barkami
Rotacja nadgarstka
42
40
• Ćwiczenie pięści
44
41
• Krążenie łokcia
43
• Egipcjanin
• Rosyjski bilard •
Krążenie ramion
47
• Krążenie kostki
48
• Krążenie kolanami
50
• Przysiad
51
• Hula-hoop
54
• Taniec brzucha
55
• Kozak
56
• Obroty szpagatowe
61
Zginanie i prostowanie kręgosłupa
64
• Rotacja kręgosłupa
70
Część 2. Siła, gibkość i jeszcze większa ruchomość
Gibkość aktywna - większa
sprawność sportowa, mniej kontuzji
Ćwiczenia
..................................................
75
...............................................................................................
94
Wiatrak 96 • Brzuszki z wyprostowanymi nogami metodą Różowej Pantery 99 •
Mostek 102 • „Pchanie w wannie" 107 • „Wyciąganie noża" 109 • „Wyłamy-
wacz" barków • Rozciąganie łopatek 113* Sięganie w bok do ściany 116*
Wznosy kolana metodą Różowej Pantery z kopnięciem 117* Arabeska metodą
Różowej Pantery 122
Dla Jim a i Lindy
P
rzedm ow a
Komu są potrzebne
Superstawyi
„Pavel n ap isał
]ui Rozciąganie odprężone,
więc kom u p o trz e b n a je s t jeszcze
je d n a książka o rozciąganiu?” - O dpow iedź brzm i: w szystkim , w tym To­
bie, D rogi K olego. Czy odnajdujesz się w podanym niżej zestaw ieniu?
Zestawienie osób, którym przydają się silne stawy
Każdy, kto chce zmniejszyć ryzyko urazu.
Czy należysz może do osób, które
potrafią się rozciągnąć tylko wtedy, gdy pomaga im w tym partner lub jakieś
zewnętrzne oddziaływania typu grawitacji? Brakuje ci siły, by unieść wysoko
nogę albo samodzielnie wykonać inne ćwiczenia rozciągające? Jeśli tak, ro­
syjskie badania przekonują, że jesteś bardzo podatny na urazy. Książka ta
wskaże, jak wyrobić siłę i gibkość we właściwych proporcjach.
Każdy sportowiec, który chce podnieść swoje osiągnięcia.
Rosyjskie badania
ukazują, że im bardziej gibkość aktywna pokrywa się z gibkością pasywną,
tym lepsza jest wydolność sportowca.
Każdy starszy człowiek, u którego sławy tracą ruchomość ze względu na zło­
gi wapnia i niedostatek aktywności.
Ćwiczenia opisane w tej książce wielo­
krotnie przywracały młodzieńczą ruchomość trzeszczącym, zastałym „zawia­
som", niekiedy niwelując nawet stany zwyrodnieniowe.
Każdy młody sportowiec.
Rosyjscy specjaliści stwierdzają kategorycznie, że
dzieci nadużywające rozciągania biernego (tak popularnego na Zachodzie)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin