Luźna rozmowa Ani i Leszeka 15.11.02.txt

(1 KB) Pobierz
 "Bolšca" cisza, bez umysłu.
 Ważnoć odkrywania prawdy przez siebie.
 Umiejętnoć bycia obserwatorem bez emocji.
 Brak możliwoci ogarnięcia efektu końcowego.
 Słowa niepokrywajšce się z energiš emocji.
 Wybaczaj poprzez zrozumienie, bez emocji.
 Zniewalajšce mechanizmy emocjonalnej bezradnoci.
 Emocje wywołane obrazem lub dwiękiem.
 Współodczuwaj a nie współczuj przejmujšc cudze emocje.
 Czy istnieje w pełni wiadoma istota na ziemi?
 Zewnętrzny Bóg i jego ograniczajšce prawa.
 Religijne kary za nieposłuszeństwo.
 Tworzenie własnej prawdy przez religie.
 Kraj o największej indoktrynacji religijnej.
 Pedofilia wród hierarchów religijnych.
 Odłšczanie od ograniczajšcych mentalnych programów.
 Działanie programów chorobowych.
 Człowiek nie majšcy pojęcia, kim naprawdę jest.
 Podchodzenie bez obaw do własnych sesji.
 Przekonywanie własnego ograniczonego umysłu.
 Człowiek i jego samoprogramujšcy biokomputer.
 System programowych interakcji strumieni informacji.
 Brak umiejętnoci popatrzenia na siebie z punktu całoci.
 Tworzenie programów lekowych.
 Dusza jako czšstka energii poznawczej.
 Tak naprawdę wszystko jest Bogiem.
 Nie możesz nikogo wyróżnić bo wszystko jest Nim.
 Oddzielanie siebie nazwami, od podstawy Istnienia.
 Widzšc przedmiot, nie widzisz podmiotu który go tworzy.
 Okrelanie cech charakteru imieniem Istoty.
 Tworzenie własnych prawd na skutek oddzielenia.
 Myleć jak umysł zbiorowy, kierowany jednym impulsem.
 Jedynie swój charakter zabierzesz na "tamtš stronę".
 Żyjšc tu wiadomie i tam tak żyć będziesz.
 wiadome Nic, jest wszystkim co widzisz dookoła.
 Odważyć się robić wiadomie co, co wydaje się niemożliwe.
 Próby ominięcia własnego dowiadczenia.
 Uwiadomienie pozwala bawić się dowiadczeniem.
 Zapomnienie tworzy trudne dowiadczenie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin