1001_angielskich_czasownikow_frazowych_w_cwiczeniach.pdf

(6477 KB) Pobierz
PAWEl SCHEFFLER
1 001
ANGIELSKICH
I'
. CZASOWNIKOW
FRAZOWYCH
I'
W CWICZENIACH
ALTRAVOX PRESS
Copyright
©
by Altravox Press 1998
Rysunki - Maciej Głuszek
lSBN
83-85983-28-
7
Altravox
Press
ul. T oruóska 104
tel. (054) 2 3 6 54 27
87-800 Włocławek
Zakłady Graficzne
im. KEN S.A.
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 1, Fax (052) 21-26-71
WSTĘP
czasowników frazowych języka angielski ego. Jest ona przeznaczona dla
Niniejsza
książka
to
zbiór
27
ćwiczeń
testujących
znajomosc
Angielsko-polskiego słownika czasowników frazowych (An English-Polish
Dictionary of Phrasal Verbs),
który również ukazał się nakładem
wydawnictwa
A ltravox
Press.
Przy
rozwiązywaniu
ćwiczeó
wszystkie
kwestii
czasowniki
użyte
w
ćwiczeniach.
(Oczywiście
można
średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Stanowi ona uzupełnienie
korzystać z pomocy tego słownika, jako że są w nim zamieszczone
wszystkie
się
odpowiedzi znaj dują się w kluczu zamieszczonym n a końcu niniejszej
czasowniki frazowe ciraz ich cech gramatycznych.
Parke rowi za pomoc w przygotowaniu ćwiczeó.
związanych
z
klasyfikacją e l em entów
skł adających
książki.) Poza tym, czytelnik znaj dzie w słowniku ogólne omówienie
Autor chciałby podziękować Amandzie Clementson oraz M artinowi
na
Paweł Scheffler
Poznaó,
listopad
1997
5
ĆWICZENIE 1
frazowych. Litery w zaznaczonej pionowej kolunmie utworzą hasło .
Uwaga:
czasowniki
frazowe
zwykle
bardziej
potoczne:
Wpisać
jednowyrazowe
angielskie
synonimy
czasowników
jednowyrazowych odpowiedników.
1.1
od
ich
2.
back away
1.
abide by
R
T
N
T
3.
put on (weight)
4.
give up (a job)
6.
put on (the brakes)
5.
put out (eg a cigarette)
p
1.2
2.
1.
add up to
4.
put up (a structure)
3 .
take up (space, time)
talk down to
:.;,.„,
,·.
L
'
T
'
5.
wear out
I
y
E
I
IE I
IT I
IT
I
T
T
E
1.3
1.
deal in
2 .
stave
off
3.
trade
on
6.
mix up
4.
make up for
5 .
leave out
je
E
V
T
G
N
El
TJ
I I
7.
win back
9.
rule out
8 .
take apart
D
D
s
6
Zgłoś jeśli naruszono regulamin