Przemowienia Papieza Franciszka na ŚDM.pdf

(803 KB) Pobierz
pa p i e ż f r a n c i s z e k
Światowe
Dni Młodzieży
2016
wszystkie teksty papieskich wystąpień
Wydawnictwo WAM i Deon.pl
Opracowanie: Wydawnictwo WAM, 2016
Teksty homilii i przemówień pochodzą ze strony internetowej
Konferencji Episkopatu Polski (http://episkopat.pl/).
zdjęcie na okładce: © Mazur/episkopat.pl
Skład: ChapterOne.com.pl
Publikujemy w jednym dokumencie 
wszystkie homilie i przemówienia
Ojca Świętego Franciszka wygłoszone
podczas wizyty w Polsce (27–31.07.2016).
Spis treści
ŚRODA 27.07.2016
Papież Franciszek na Wawelu
Okno Papieskie
5
10
CZWARTEK 28.07.2016
Homilia wygłoszona na Jasnej Górze
Powitanie na Błoniach
Okno Papieskie
12
18
25
PIĄTEK 29.07.2016
Wizyta w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu
Droga Krzyżowa na Błoniach
Okno Papieskie
28
30
34
SOBOTA 30.07.2016
Homilia w Krakowie-Łagiewnikach
Pozdrowienie przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Przemówienie na Campus Misericordiae
37
42
43
NIEDZIELA 31.07.2016
Homilia na Mszy Świętej posłania na Campus Misericordiae 52
Anioł Pański na zakończenie uroczystości na Campus
Misericordiae
Spotkanie z wolontariuszami w Tauron Arenie
Podziękowanie w Oknie Papieskim
59
61
65
ŚRODA 27.07.2016
Papież Franciszek na Wawelu
Panie Prezydencie,
Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego, Wasze
Magnificencje,
Szanowni Państwo,
Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wiel-
koduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam
dostojnych członków Rządu i Parlamentu, Rektorów wyższych
uczelni, przedstawicieli władz regionalnych i miejskich, a także
członków Korpusu Dyplomatycznego oraz innych obecnych
przedstawicieli władz. Po raz pierwszy odwiedzam Europę Środ-
kowo-Wschodnią i cieszę się, że rozpoczynam od Polski, której
synem był niezapomniany św. Jan Paweł II, inicjator i promotor
Światowych Dni Młodzieży. Lubił on mówić o Europie, że oddycha
ona swoimi dwoma płucami: marzeniem o nowym europejskim
humanizmie ożywione jest twórczym i harmonijnym oddechem
tych dwóch płuc oraz wspólną kulturą, która znajduje w chrze-
ścijaństwie swoje najsolidniejsze korzenie.
Cechą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć. Zawsze
byłem pod wrażeniem żywego zmysłu historycznego papieża Jana
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin