Tadeusz Wilczewski - Nazwy miejscowosci na Kaszubach.pdf

(36726 KB) Pobierz
Tadeusz Wilczewski
Nazwy miejscowości na Kaszubach
Gdańsk 2015
.
© Copyright by Tadeusz Wilczewski
Skład i łamanie: Autor
Projekt okładki: Autor
Dokumenty źródłowe pochodzą z Archiwum Archidiecezjalnego w Oliwie.
Zgody na opublikowanie na stronie 173 jednego fragmentu zapisu metrykalnego z księgi D-269 z parafii Pręgowo, udzielił
Przewielebny Ksiądz Dr Leszek Jażdżewski, Dyrektor Archiwum Archidiecezji Gdańskiej w Oliwie.
Zgody na opublikowanie 365 fragmentów map Schroettera (scalone fragmenty dla jednej nazwy miejscowości liczono jako
pojedyńcze), dołączonych do opisów nazw miejscowości na Kaszubach w rozdziałach 1 i 2, jednej przykładowej sekcji w tekście
rozdziału 2, zgody na zamieszczenie jednego fragmentu z mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego, z roku 1613, (z wystawy map
historycznych w Bibliotece Gdańskiej w miesiącu maj-czerwiec 2015), oraz jednego fragmentu mapy na drugiej stronie okładki książki,
udzieliła Pani dr Zofia Tylewska-Ostrowska, Dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.
Na tylnej zewnętrznej stronie okładki umieszczono fragment mapy Schroettera, sekcja 92 [275], przedstawiająca okolice miejscowości
Wdzydze Tucholskie, Przytarnia, Wiele, Karsin, Osowo.
Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-61216-30-8
Druk i oprawa: GALAN Gdańsk, www.galan.gd.pl
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1.
.......................................................................................................................................................................
Parafie pomorskie
.......................................................................................................................................
Rozdział 1.1. Nazwy miejscowości z roku 1534 .........................................................................................
Tablica 1.1. Parafie biskupstwa włocławskiego na Kaszubach oraz wsie do nich należące w XVI wieku .
Rys. 1.1. Rozmieszczenie wiosek parafii biskupstwa włocławskiego z 1534 roku. ....................................
Rys. 1.2. Zmiany obszaru parafii Pręgowo z lat 1534 i 1571, nałożone na mapę parafii z XVII wieku .....
Rozdział 1.2. Wykaz opisanych nazw miejscowości. ..................................................................................
Tablica 1.2. Nazwa zaginiona lub obecne położenie miejscowości ..........................................................
Nazwy miejscowości
....................................................................................................................................
Tablica 2.1. Opis poszukiwań archiwalnych ................................................................................................
Wykaz cytowanej literatury
.......................................................................................................................
Str.
5
7
7
7
43
44
45
45
47
48
353
Rozdział 2.
Dodatek 1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin