Bertrand Russell - Szkice sceptyczne - 1928.pdf

(1798 KB) Pobierz
SZKICE
SCEPTYCZNE
2
BERTRAND RUSSELL
SZKICE
SCEPTYCZNE
PRZEŁOŻYŁA AMELIA KURLANDZKA
HELFA
1996
3
Tytuł oryginału: SCEPTICAL ESSAYS
Copyright © 1928 by Bertrand Russell
Copyright © 1985 by Routledge, London
Copyright © 1957 for the Polish translation by Amelia Kurlandzka
Projekt okładki:
m
STUDIO
Redaktor techniczny: Janusz Festur
Podstawą niniejszej edycji jest wydanie „Książki i Wiedzy" z roku 1957
Copyright © 1996 for the Polish edition by HELFA Ltd., Poland
3
ISBN 83-86936-00-2
Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi
90-520 Łódź. ul Gdańska 130, tel./fax 36-86-32
4
TREŚĆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Wstęp: o wartości sceptycyzmu
Marzenia i fakty
Czy wiedza jest przesądna?
Czy ludzie mogą rządzić się rozumem?
Filozofia w XX wieku
Maszyny i wzruszenia
Behawioryzm i wartości
Wschodnie i zachodnie ideały szczęścia
Szkodliwość cnotliwych ludzi
Wzrost purytanizmu
Potrzeba politycznego sceptycyzmu
Wolna myśl i urzędowa propaganda
Wolność w społeczeństwie
Wolność a autorytet w wychowaniu
Psychologia i polityka
Niebezpieczeństwo wojen religijnych
Pewne wesołe i niewesołe możliwości
9
21
29
37
45
67
75
83
91
101
108
123
142
154
168
179
194
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin