Secret Service 64 1999-01.pdf

(43286 KB) Pobierz
1. SEnLERS
3
•..••••••
139,95
2. INTERSTATE 76
••••.•••
59,95
3. KNIGHTS & MERCHANYS
••
49,95
4. FIFA
'99 ••.••••••••
139,95
5.
SEmERS 11
•••••••••
39,95
6. GOLDEN GAMES
2
••
•••
119,00
7.
EMERGENCY
••••••••••
49,95
8. WACKI
.••••••••.•••
39,99
9. HOPKINS
...
..••••..•
69,00
10. CREATURES 2
••••••••
139,95
11
.
DUNE
2000
••••.•
•••
139,95
12. NEED FOR SPEED 3
••••
• 129,95
13.
LOMAX
••
••••••••••
49,00
14.
MIGHT MAGIC VI
••••••
139,95
15. NBA 99
••.
••
..
•••
..
139,95
16. ACE VENTURA·psi
detektyw
69,00
17.
CREATURES
•••
••
•.•
• 49,95
18.
TOMB RAIDER
3
.
149,95
19. BROKElli SWORD 11
••
.
•••
59,95
20.
OLYMPIC GAMES
•••
.
•••
59,95
21.
WAGES OF WAR
•••
•••
• 59,95
22.
HEXEN 11
••
••
•••
• 49,95
23.
COMMAMDOS
•.
.
•••••
149,95
24. RAILROAD TYCOON
2
••••
139,95
25.
SPELLCROSS
•••••••••
49,95
26. KKND
••••••••
•••
••
39,95
27.
ZAGADKILWA LEONA
•••
49,95
28.
CHESMASTER 5500
.
••
129,95
1
1.
ABE'S EXODUS
••••
••
149,95
2.
ANNO 1602
(PL)
•••••••
139,95
3. BALDURS GATE
•••••••
149,95
4.
BIOFREAKS
••••.•••••
139,95
5. C&C TIBERIAN SUN
•••
149,95
6. COlliN McRAE RALLY
149,95
7.
F
22
TOTAL AIR WAR
••••
149,95
8.
FALLOUT 2
•••••.••••
139,95
9. GAIIIGSTERS
•••••••••
139,95
10. GRIM FANDANGO
••••••
149,95
11. HALF UFE
•••
••••
149,95
12. INCUBATION
+MISJE
••••
99,00
13.
JEDI
KNIGHT
+
MISJE •••
••
TEL.
14. KKND
2
•••••••••••••
TEL.
15. LEMINGS
PAK
•..
.•.
..
49,95
16. MAYDAY ••
••
•••••
••
• 49,95
17. ODT
•.•••
••
••••
••
139,95
18.
OUTLAWS
.
.
.
.••.••••.
TEL.
19.
PRICE OF LOJALTY
•••••
79,00
20. RAILROAD
TYCOON 2•••• 139,95
21
.
RAINBOW SIX
••••••
139,95
1
22. SHADDWS
OF EMPIRE
•••••
TEL.
23. SIM
CITY
3000
.•••.
139,95
24.
SPEC OPS
••••••••••
129,95
25.
STAR WARS ROGUE SQUAD 149,95
26.
STARCRAFT: BRODO WAR
••
79,00
27.
TUROK 2 ••
••
••
••
149,95
28.
WARLORDS III: D. HISING
.
149,95
1
GEOGRAFIA
Program obejmuje zakresem
1~
...........
.
.
~
.
-
\
.....
materl>l
moty
!)Odstaw~
oru
ple~l
klasy moty $11dnlej.
Ma·
terlal
I)Odzielony
fest
na
posrezególne
klasy,
które
posiadają
tematyemle
/
~
.
~
.
l
'
'
/
,.
·
..
'
-
.
l
~
......
tł..
;
l
l
."
-~
~p
.
-
f
"
(
....
~
ORTU""
;:;:,-
..
POOrupowany material
np.
Kr>jobraz.
r:zyAfryka.Bogataoprawagrallczna.
(:
l,
"'"
........
l
"
\
)
~
"
"-'--~-
--L.
1
'
ffi\1.
.
-
--
ABC CHEMil
bl<rt$
mól
podsUwoweJ
ł
~recfnlej.
1
Podr!CZJ1Ik
cllemlczny
opisujący
POdSl.
dzlaly
chemii,
l
l
U~d
okresoi\Y
płelwlastl<ów,
Kllkadllesląt
zadań
o
róinym
stopniu
1
Testy
t
calego takresu chemo
lrudnOO:I.
Komputer
.........
istonoszowi
przy odbiorze
zamówionych programów.
Naszych dotychczasowych klientów prosimy o podawanie numeru klienta.
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
o
ro
toM
Nazwisko,
imię:
.
. ..
ul./mie
jsc. .
.
. .
.
. . .
.
. .
. .
. . .
.
.
.
. . . . . .
.
.
. .
. . .
.
.
.
Poczta:
--
-
---·
TYTUl
NOŚNIK
CENA
tel.
..
(0·94) 346·1'1·56
lub
(0·94) 340-25-41
OD PONIEDZIAlKU
PIĄT~U
W GODZINACH
od 8 do 18
OD
OD
SOBOTA
od 10 do 14
Szczegóły
kupon zamówienia
ZAMÓWIENIA POCZTOWE
op
1
....................
l
...
l
....
.
5 ....................
l
...
l
...
.
.
2.....
....
.....
..
...
l
.
.. l
....
.
6 .................
.. l ...
l
.
.
.. .
3...................
l
...
l
.... .
4........
...
........
l
...
l
.
...
Wytnij
kupon,
wpisz:
tytuły,
ceny
zamawianych programów, swój
adres,
naklej na
. . - - - - - - - - --
- --
- - - - - - - - - - - - - - ,'
ztO
Zamó"l~m ml~.
2 progrtmy
n.1
PC, mam prawo
ka
rtkę
po
C
w
ą
i
wyślij
n
a
n
a
S
za
d
re
S
:
nm6w
dodalłowo.
w
promocyjnet cenie,
urt:
l6
TimSoft
skr.
poczt.
211
l
.,
KUPIEC
(CO)
+
płyta
CD DEMO 1
D
7,95
KUPIEC
75-016 Koszalin 1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin