Inkscape. Zaawansowane funkcje programu - Cieśla K. - 2013 [pdf ocr].pdf

(14182 KB) Pobierz
Spis treści
Wstęp .................................................................................................... 7
Rozdział 1. Filtry i rozszerzenia ................................................................ 9
Filtry ....................................................................................................................................... 9
Tworzenie filtrów — wykorzystanie okna dialogowego Edytor filtrów… ........... 11
Wykorzystanie filtrów predefiniowanych ................................................................ 16
Rozszerzenia ........................................................................................................................ 31
Opis wybranych rozszerzeń ........................................................................................ 34
Rozdział 2. Wektoryzacja grafik rastrowych ............................................ 53
Trasowanie jednoprzebiegowe (jednopasmowe) ........................................................... 55
Trasowanie wieloprzebiegowe (wielopasmowe) ............................................................ 57
Dodatkowe ustawienia i optymalizacja ........................................................................... 61
Tryb SIOX ........................................................................................................................... 63
Konkluzja ............................................................................................................................. 64
Rozdział 3. Część praktyczna ................................................................. 65
Diagramy ............................................................................................................................. 66
Tworzenie logo z grafiki bitmapowej .............................................................................. 74
Refleksy i odbicia ................................................................................................................ 79
Przycisk .......................................................................................................................... 79
Kula ................................................................................................................................ 83
Diamenty ............................................................................................................................. 89
Witraż ................................................................................................................................ 100
Atak klonów ................................................................................................................ 106
Box ................................................................................................................................ 113
Projektowanie szablonu (layoutu) strony internetowej .............................................. 126
Założenia wstępne ...................................................................................................... 126
Projekt ................................................................................................................................ 133
4
Inkscape. Zaawansowane funkcje programu
Rozdział 4. Wprowadzenie do języka SVG ...............................................145
Słowo wstępne .................................................................................................................. 145
Ogólna postać i zasady tworzenia dokumentu ............................................................. 146
W czym edytować ...................................................................................................... 146
Podstawowe reguły składni ....................................................................................... 148
Atrybuty prezentacji i reguły CSS ............................................................................ 153
SVG i skrypty .............................................................................................................. 159
Domyślny obszar widoku i układ odniesienia ....................................................... 160
Obszar widoku użytkownika .................................................................................... 164
Podstawowe elementy języka .......................................................................................... 167
Elementy wizualne ..................................................................................................... 167
Elementy grupujące ................................................................................................... 183
Pozostałe elementy ..................................................................................................... 186
Kolorystyka i kontur ........................................................................................................ 187
Kolor wypełnienia i konturu — jednostki barwy .................................................. 187
Szerokość konturu ..................................................................................................... 190
Styl konturu ................................................................................................................ 191
Przezroczystość ........................................................................................................... 193
Reguły wypełniania .................................................................................................... 194
Gradienty ..................................................................................................................... 195
Deseń ........................................................................................................................... 201
Przycinanie i maskowanie ............................................................................................... 204
Przycinanie .................................................................................................................. 205
Maskowanie ................................................................................................................ 206
Transformacje ................................................................................................................... 208
Translacja .................................................................................................................... 208
Skalowanie ................................................................................................................... 209
Rotacja ......................................................................................................................... 211
Pochylenie ................................................................................................................... 212
Macierz transformacji ............................................................................................... 213
Sekwencje transformacji ........................................................................................... 213
Filtry ................................................................................................................................... 214
Przeglądarki plików SVG ................................................................................................ 216
Rozdział 5. Zaawansowane funkcje programu i języka SVG .......................221
Personalizacja edytora ..................................................................................................... 221
Tworzenie szablonów ................................................................................................ 222
Import filtrów ............................................................................................................. 223
Import palety kolorów ............................................................................................... 224
Spis treści
5
Import znaczników .................................................................................................... 226
Edycja grafik bitmapowych z poziomu edytora w systemie Windows ............... 227
Przestrzeń barw CMYK i profile kolorów .................................................................... 227
System zarządzania kolorem — CMS (ang. Color Management System) ......... 228
Ekranowa próba kolorów (Symulowanie wyjścia) ................................................ 228
Zakładka CMS okna dialogowego Wypełnienie i kontur… ................................ 231
Konwersja systemu barw — RGB w CMYK ........................................................... 233
Dodawanie łączy i obsługa zdarzeń ............................................................................... 235
Łącza ............................................................................................................................ 235
Zdarzenia ..................................................................................................................... 236
Metadane dokumentu SVG ............................................................................................ 238
Umieszczanie grafiki SVG w dokumencie (X)HTML ................................................. 240
Element <embed> ...................................................................................................... 241
Element <img> ........................................................................................................... 242
Element <object> ....................................................................................................... 243
Element <iframe> ...................................................................................................... 243
Grafika SVG jako tło elementów ............................................................................. 244
Inline SVG ................................................................................................................... 245
A co, jeśli przeglądarka nie obsługuje formatu SVG? ........................................... 248
Konsola XML .................................................................................................................... 249
Jak korzystać z konsoli .............................................................................................. 249
Przykład zastosowania konsoli XML ....................................................................... 251
SVG i ECMAScript .......................................................................................................... 252
Animacje i interakcja ................................................................................................. 253
Dynamiczne tworzenie dokumentu ........................................................................ 260
Dodatek A. Podstawowe skróty klawiszowe .......................................... 269
Operacje plikowe i drukowanie ...................................................................................... 269
Narzędzia ........................................................................................................................... 269
Okna ................................................................................................................................... 270
Zaznaczanie ....................................................................................................................... 271
Obiekt tekstowy ................................................................................................................ 271
Warstwy ............................................................................................................................. 271
Operacje na obiektach ..................................................................................................... 272
Skalowanie widoku .......................................................................................................... 272
Dodatek B. Właściwości CSS w języku SVG ............................................ 275
Skorowidz .......................................................................................... 287
6
Inkscape. Zaawansowane funkcje programu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin