Kuchnia egzotyczna w polskim domu_Kotarska_1992.pdf

(35961 KB) Pobierz
ELŻBIETA
KOTARSKA
KUCHNIA EGZOTYCZNA
W POLSKIM DOMU
Ilustrował
MIROSŁAW
POKORA
WYDAWNICTWA "ALFA" -
WARSZAWA 1992
Projekt
okładki MIROSŁAW
POKORA
Redaktor
GRAŻYNA ZIELIŃSKA-PAlNE
Redaktor techniczny RYSZARD JANKOWSKI
©
Copyright by
Elżbieta
Kotarska, Warszawa 1992
ISBN
83-7001-390-2
WYDAWNICTWA
"ALFA"
- WARSZAWA 1992
Wydanie pierwsze
Olsztyńskie Zakłady
Graficzne im. Seweryna
Pieniężnego
ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn
Zam
.
291
/
91
TO I OWO
O KUCHNIACH EGZOTYCZNYCH
Zgłoś jeśli naruszono regulamin