Iskier przewodnik sztuki kulinarnej_Lemnis-Vitry_1976.pdf

(45692 KB) Pobierz
i:
ISKIER
PRZEWODNIK
SZTUKI
KULINARNEJ
M a ria Lemnis. H enryk Vitry
ISKIER
PRZEWODNIK
SZTUKI
KULINARNEJ
I S K R Y
.
WAR S Z AWA
.
13 7 6
Projekt obwoluty i okładki
KRYSTYN A TOPFER
Redaktor:
K R YST YN A GRZESIK
R ed akto r techniczny:
ŁARBARA M U SZYŃ SKA
Korektor:
E A R B A R A S 'E N N IC K A
P R IN T E D
IN
P O L A N D
Zgłoś jeśli naruszono regulamin