Lucyferyczny Plan Z. Kozłowski.pdf

(5010 KB) Pobierz
Zbigniew Kozłowski
LUCYFERYCZNY
PLAN
zniszczenia Kościoła
Antychryst W natarciu!
© - Wszelkie prawa druków, przedruków i
rozpowszechniania bardzo pożądane.
ISBN - 83.903173-3-8
Spis tematów
l. Wirus w organizmie dzisiejszego społeczeństwa
str.
Głosy Nieba
Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła
Wyjątki z Protokołów Mędrców Syonu
Objawienia prywatne - siostra Partavoz
Ekumenizm znakiem kończa czasów
Kodowanie demoniczne
Fragmenty słów Chrystusa
“To Jest Moje Słowo Alfa i Omega”
Masoneria watykańska
Znamię bestii
Walczmy
Orędzie Matki Bożej do Narodów Świata
Opętanie narodów przez wpływy żydowsko-masońskie
Radio Maryja!
Żydzi są umiłowani przez Boga
Mówi Bóg Ojciec do swoich dzieci
2
3
5
12
15
22
24
25
28
29
32
32
33
34
36
38
41
1
Motto: “Ludzką rzeczą jest błądzić,
lecz szatańską trwać w błędzie;
grzechu i nieświadomości”
“Prawda was wyzwoli”
Jan Paweł II
Wirus w organizmie!
Kiedy cały organizm ludzki zostaje zaatakowany groźnym wirusem, który rozmnaża się i rozpełza atakując wszystkie
komórki naszego ciała - ciało umiera. Na początku wirus jako mniejsza istotność destruktywna przyczepia się do każdej prawie
membrany komórki i uczy ją. Komórka organizmu wszelkimi sposobami sprzeciwia się, a potem przyzwyczaja się jak do
własnego ciała i wtedy następuje jej skruszenie oraz zniszczenie.
Czy wirus taki może zaatakować zdrowy organizm?
Zdrowy organizm z zasady odtrąca wirus, który zaczyna błądzić, a potem łapią go białe ciałka i niszczą. Analogicznie do
organizmu człowieka jest Naród - Państwo, Społeczeństwo, które nie sprzeciwia się wirusowi, obcej ideologii, obcej kulturze,
obcej religii, - wirus ten do dnia dzisiejszego pracuje i stara się wszelkimi sposobami, żeby nasze polskie społeczeństwo
sparaliżować i w ostatecznym rozrachunku - zniszczyć.
Społeczeństwo Polskie nie ma już celu życia, gdyż w niej znalazły się ośrodki, gdzie każda komórka jakim są Partie,
Ugrupowania Społeczne i Duchowieństwo, skażone wirusem żydowskim, który uważa siebie już za gospodarza i zaczyna działać
destruktywnie w całym Kraju: Taki Kraj umiera!
Rozpatrzmy ten wirus w komórce Kościoła Katolickiego! Od lat na łamach prasy katolickiej i nie tylko, pisze się dużo o
antysemityzmie i tłumaczy na wszelkie sposoby Żydów, że niby to nie oni są powodem śmierci Zbawiciela. Jeszcze trochę a
zacznie się szerzyć pogląd że Jezus sam się ukrzyżował. Bo przecież korzenie chrześcijaństwa biorą się z faktu że Jezus był -
Żydem”.
Dlaczego Papież, który te rzeczy rozgłasza publicznie, całe duchowieństwo za nim powtarza nie zada sobie pytania -
Dlaczego Bóg Ojciec wysłał Swego Syna na męki właśnie do Żydów?
Czy inny naród byłby zdolny zamęczyć, ukrzyżować człowieka który całe życie swoje robił w tym narodzie dobro -
demaskował zło, zakłamanie faryzeuszy, nakłaniał do Miłości - poszanowania Boga w bliźnim?
To że urodził się w narodzie najbardziej skażonym pierwiastkiem zła, stanowi odwieczne prawo natury; które dąży do
zrównoważenia zła, ażeby równowaga świata mogła zostać zachowana. “spotkasz w lesie muchomora, szukaj w jego pobliżu
prawdziwka.
Chrystus jak Baranek Boży, wylał Swoją Krew właśnie w Izraelu, aby ją oczyścić nie tylko Żydów, ale cały Świat. Żydzi
także są włączeni do tego oczyszczenia, gdyż dobrowolnie przed Piłatem wypowiedzieli słowa: “Krew Jego na nas i na nasze
dzieci” .
Dlaczego Chrystus wybrał dla zbawienia świata właśnie energię cierpienia? Skoro energia modlitwy jest wyższą od
cierpienia? Ze słowa bowiem stworzony został świat!
Cierpienie jest więc równoważnikiem zła, aby równowaga świata była zachowana. Jedni muszą cierpieć za wyuzdanie
drugich!
Rozpatrzmy kodowanie w nasze umysły duchowieństwa, szczególnie Papieża - czy Jezus był faktycznie Żydem?
Czy pochodzenie warunkuje miejsce, gdzie się ktoś urodził, czy związki krwi?
Skoro Jezus był Żydem, musiał by zaistnieć jakiś związek krwi pomiędzy Chrystusem a kimkolwiek z tego żydowskiego
plemienia.
Nie zaistniał taki pomiędzy Maryją a Józefem, gdyż Św. Józef był tylko Opiekunem. Chrystus urodził się z Ducha
Świętego, a Duch Święty nie jest Żydem. Idąc dalej tym tokiem rozumowania Matka Boża, nie była także żydówką, gdyż nie
zachodził żaden Związek Krwi, pomiędzy Jej rodzicami św. Anną (Essenką), a Św. Joachimem. Choć Joachim był Żydem, nie
było między nimi żadnego związku cielesnego. Jak podaje stygmatyczka ubiegłego wieku błogosławiona Katarzyna Emmerych,
Wirus w komórce dzisiejszego społeczeństwa
2
która przez lata nie jadła i piła, żywiąc się Komunią św. a takim mistykom nie można zarzucić żadnego kłamstwa, gdyż u ludzi
takie przekazy i nadwidzenia pochodzą z Ducha Św. Oboje otrzymali objawienie Anioła, aby spotkali się w Świątyni
Jerozolimskiej. Joachim ze swoich pastwisk przybywa tam pierwszy i modląc się przed Arką Przymierza - poczuł jak dziwna
energia wypływa z Arki i napełnia jego ciało. Wychodząc z miejsca Przenajświętszego Świątyni spotyka na dziedzińcu swoją
żonę Św. Annę, której podaje przy powitaniu dłonie i energia, którą przejął z Arki przechodzi na św. Annę. Jak podaje bł.
stygmatyczka (w książce -Żywot i Bolesna Męka Jezusa Chrystusa”, zatwierdzona imprimatur w roku 1899.) ten moment jest
czystym Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Marii Panny; bez współudziału mężczyzny; bez związku krwi czyli związku
cielesnego, bez zmazy pierworodnej, bez grzechu pierworodnego - tzn grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy.
A więc dwa razy nie zachodził żaden związek Krwi pomiędzy Żydami a Świętą Rodziną.Twierdzenie że Jezus byt Żydem,
dowodzi płytkości myślenia w tej materii. Po chodzenie Żydów określił Jezus Chrystus w słowach: “Wy ojca diabła jesteście i
pożądania ojca waszego czynicie” (św. Jan 8,44)
Twierdzenie, i kodowanie nam, przez żydostwo, a za żydostwem, duchowieństwa, że Jezus był Żydem jest kodowanie w
umysły ludzkie aby wytłumaczyć w jakiś sposób karygodne, destrukcyjne, postępowanie tego narodu wobec innych narodowości.
Idąc dałej drogą logicznego rozumowania, skoro Maryja jest Niepokalanie Poczętą tzn. bez grzechu pierworodnego
(grzechu pierwszych rodziców) znaczy, że zakazanym owocem u Adama i Ewy, nie było zerwanie jabłka, lecz grzeszna miłość
Ewy z diabłem, czego efektem jest: rodzenie w bólach, praca w pocie czoła, wygnanie z raju itp. (Ks. Rodz. l 0-24).
Jak podaje nam stygmatyczka Katarzyna Emmerich, gdyby ten grzech nie zaistniał, generacja - odbywała by się w sposób
czysty i święty - przez Ducha Świętego. Skąd wobec tego wziął się Żyd i jaka jest Prawda?
- Po grzechu pierwszych rodziców, Bóg wygnał ich z raju. Pierwsi rodzice byli tym przerażeni i ażeby nie mieć dzieci
nieszczęścia drogi ich rozeszły się na jakiś czas.
W tym czasie demony jeszcze się materializowały. Jak podaje księga Henoha oraz Talmud (Bechai par. l J.l6,l) Na
chim,ch.f114,2), Adam żył z diablicą Lilitą a Ewa z innymi demonami. Owocami tego spółkowania ze strony Adama powstała
zdegenerowana cywilizacja wielkoludów, którą Bóg wytracił a pozostały po niej wielkie posągi wielkoludów, które stoją do dziś
na Wyspach Wielkanocnych.
Z pierwszego spółkowania Ewy z Adamem jako pierworodny syn powstał Kain. Jest on przedstawicielem narodu
żydowskiego, jako pierworodny bardziej skażony pierwiastkiem zła. W późniejszym czasie urodził się Abel, i zaczęła się historia
ludzkości którą opisuje Biblia.
Z racji pochodzenia szatańskiego zła we krwi w narodzie tym zakodowany jest zły pierwiastek Lucyferyczny, który gdyby
Żydzi uwierzyli w Jezusa i Jego naukę byłby tłumiony a rozwijany byłby pierwiastek dobra. Skoro tak nie jest, więc należy zadać
pytanie? Kto podjudza ten naród do czynienia zła? Zły duch, czy Duch Święty? Świat demoniczny - czy Świętych obcowanie?
Odpowiedzi na to pytanie przedstawimy w dalszej publikacji świadczące o tym, że cała działalność żydowska, gdziekolwiek
pojawi się ktoś z tego szatańskiego plemienia zaczyna rządzić po swojemu, uczyć zła, demoralizować, rozpijać społeczeństwo,
wywłaszczać, być krwiopijcą innych.
Należy też wyjaśnić, zjawisko wielkich wynalazców żydowskich którzy wnieśli wkład do nauki, kultury i sztuki w
społeczeństwo lecz tylko w sprawach materialnych, wychodząc z założenia, że jakakolwiek myśl, dobra czy zła nie jest własną
myślą człowieka. Nie zdając sobie sprawy człowiek zawsze nachyla się by słuchać podszeptów świata duchowego, (a ten świat
astralny czyli Kościół wspomagająco-Pokutujący dzieli się na świat duchów jasnych i ciemnych) którym to podszeptom ulegnie
albo nie. Wszystkie pragnienia, pomysły, w jakimkolwiek kierunku idąca twórczość, wszystko co człowiek zwykł uważać za
“swoje” jest mu tylko podsunięte przez otaczający go ze wszech stron, świat nadprzyrodzony. Nie ma myśli która powstawałaby
sama z siebie w jego mózgu. Mózg jest tylko - odbiornikiem fal przesyłanych z zaświatów - od duchów jasnych lub demonów.
Od rozeznania zaś i woli człowieka zależy jedynie to, czy się danej myśli podda, czy ją przyjmie i czy zrealizuje w naszym
świecie materialnym.
*
*
Głosy Nieba
*
Co mówią o niszczącym działaniu Żydów i Masonów w Kościele Katolickim Objawienia Matki Bożej, Jezusa Chrystusa
do wybranych osób od czasu II-go Soboru watykańskiego, który wprowadzili Żydzi, podmieniając Papieża Pawła VI, który dążył
do odwołania Soboru (zastępując go sobowtórem). I dalej trując następnego Papieża Jana Pawła I, który chciał zdemaskować
krecią robotę Mafii masońskiej, która manipuluje finansami watykańskimi.
Pan nasz, JEZUS CHRYSTUS, powiedział do hiszpańskiego wizjonera, Clemente Gomez (dnia 25.03. 1973r) - ...
“Dziś
w najbardziej trudnej epoce do sprawowania rządów duchowych nad Mym Kościołem. Kościół został podkopany
przez wrogów, został zinflltrowany przez Żydów, Masonów, Komunistów, Luteran, Kalwinów i innych heretyków. Dziś jest
3
chwila w której Kościół jest demolowany w straszliwy sposób, wielkie kamienie są usuwane ze świątyni”.
Wilki w owczych skórach postarały się poukrywać swe łotrostwa. Niebo jednak je odkrywa i ujawnia. Nadszedł czas,
ażeby pojęli, iż stali się nieświadomymi narzędziami Szatana.
Najświętsza Dziewica w objawieniu w Bayside (l8.03. 1977 r) powiedziała do Weroniki Leuken: - “Wielu sprzedaje swe
dusze, aby zyskać znaczenie, za co? Za doczesne życie z przyjemnościami, za umiłowanie wszelkich ponęt szatana, za
gromadzenie w waszym świecie tego, co nie doprowadzi was do wiecznego Królestwa w Niebie. Co za wartość ma wasze
zdrowie, wasza pozycja, wasza wiedza, kiedy przechodzicie za zasłonę, wszelki i każdy jeden z was? A czymże jest śmierć, jeżeli
nie przejściem? O Moje dzieci, jest ona przejściem w trwałe życie z czasowej egzystencji.
“Nie obawiajcie sie ujawniać zła. Jeżeli nie wyprowadzicie na świat tych, którzy są mocno okryci ciemnością z powodu swej
własnej woli albo przez akty posłuszeństwa dla zła, jeżeli nie będziecie się starać ocalić ich, wywieźć ich z tych ciemności, wy
także będziecie winni arogancji i pychy”
Dnia 27. 08. 1975 r. Najświętsza Dziewica ujawniła Weronice Leuken szatańskie trio, rezydujące na Watykanie i objawiła
jego posunięcia i cele: - “Nasz drogi, ukochany Wikariusz Papież Paweł VI cierpi bardzo w rękach tych, którym ufa. Moje
dziecko, krzycz o tym ze szczytów dachów. Nie jest on zdolny pełnić swojej misji. Powalili go, Moje dziecko. Jest on chory -
poturbowany. Jest on bardzo chory.
Teraz jest ten, który rządzi na jego miejscu, oszust, (sobowtór Papieża Pawła VI) stworzony przez umysły agentów Szatana.
Chirurgia plastyczna, Moje dziecko. Posłużono się najlepszymi chirurgami, aby stworzyć oszusta, za nim Moje dziecko jest troje,
którzy oddali się Szatanowi: Cassaroli, Benelli, Villot. (Cassaroli przez wiele lat pełnił funkcje sekretarza Stanu w Watykanie.)
Antychryst i siły zła zeszli się, Moje dziecko, w Wiecznym Mieście Rzymie. Musisz uczynić wiadomym światu, że
wszystko co wychodzi z Rzymu, przychodzi z ciemności. Światło nie przychodzi w ten sposób.
Ten, który występuje publicznie, nie jest Pawłem VI to oszukańczy papież. Złośliwe leki omroczyły mózg prawdziwego
Papieża, Pawła VI. Wstrzykują mu do żył trucizny, ażeby zaciemnić zdolność jego rozumowania i sparaliżować jego nogi. Co
za złemu stworzeniu otworzyliście drzwi do Wiecznego Miasta i wpuściliście je? - Agentom Szatana.
Wy (agenci Szatana z Watykanu) zamyślacie usunąć Papieża z waszych serc, a także z serc tych wszystkich, których
szukacie, aby ich zwieść. Wy rozpraszacie trzodę.
Moje dzieci, musicie teraz modlić się o światło i znać prawdę. Wszystko, co jest wam stamtąd podsuwane, jest słowem
pochodzącym ze zdradzieckich serc tych, co pochwycili władzę w Wiecznym Mieście, w Rzymie.
Moje dziecko, będziesz wyśmiana za ten przekaz. Wielu wydrwi cię i wyszydzi, lecz ty podajesz prawdę. Wrogowie w
Wiecznym Mieście otwarli szeroko drzwi i pozwolili wejść nieprzyjaciołom Boga. Oni spółkują z diabłem.
Oczyśćcie wasze Miasto i Kościół! Wydalcie z niego zdrajców! Ekskomunikujcie złoczyńców, którzy niech żałują za swój
grzech!
“Cóż pomoże człowiekowi, choć by cały świat pozyskał, a duszę swą utracił?”
Gromadzicie światowe bogactwa, które nie dadzą wam żadnego poszportu do Nieba. Wyjdźcie z ciemności. Czerwone
Kapelusze upadły, a Purpurowe Kapelusze wprowadzają w błąd. Kardynał przeciw kardynałowi, biskup przeciw biskupowi.
Wszystko, co jest zgniłe, upadnie. Krew będzie płynęła ulicami. Rewolucja po rewolucji. Czy nie widzicie, żeście niczego się
nie nauczyli z przeszłości historii ludzkości, Ojciec będzie oczyszczał tych, których miłuje?
Obudźcie się! Posnęliście, Nasi Pasterze. Nie idźcie, jak barany, do ubojni z tymi, którzy sami oddali się Szatanowi z tymi,
którzy sami zaprzedali się światu Szatana! Wielu będzie sprzedawało swe dusze, aby stali się ważnymi w życiu doczesnym.
Nie możecie obecnie akceptować tego, co przychodzi z Rzymu, gdyż te bulle i te dyrektywy nie są pióra Papieża Pawła
VI. Pisze je Benelli i Villot. To oni, Moje dzieci, dają te dyrektywy Augostino Cassaroli, ażeby zinflirował wysokie miejsca
publiczne, śląc wysłanników z Rzymu ku wszystkim narodom świata od agentów Szatana.
Nie wiecie teraz, czemu dobrzy byli prześladowani?
Czy nie wiecie, czemu ręce wrogów Boga potrząsają rękę tego diabła?
Wasz świat zmierza ku krzyżowemu cierpieniu. Dzieci Boże będą prześladowane, lecz wytrwajcie. Moje dzieci, wielka jest
dla was nagroda w Niebie. Nastanie czas bez modlitwy i pokuty rodzaju ludzkiego, że ci na Ziemi będą zazdrościć tym, którzy
odeszli i tym, którzy są zmarłymi. Ojciec przeciwko synowi,matka przeciwko córce, brat przeciwko siostrze.
Tym wszystkim, którzy mają choćby najmniejszy promyk światła i prawdy, będą mówić: czyż szaleństwo padło na ludzi?
Człowiek z wolna zatraca swą naturę. Stacza się do poziomu zwierząt. Grzech staje się drogą życia. Niemoralność, upodlenie,
rozwiązłość, wszelki rodzaj występku i zła zalewają wasz kraj i kraje Ziemi.
Jak myślicie, jak długo Ojciec Wiekuisty będzie tolerować wasze prowadzenie się? Moje dzieci! Mój głos rozchodzi się
szeroko po całym świecie. Przybywam do was jako Pośredniczka między Bogiem a człowiekiem. Przynoszę wam ostrzeżenie
z Nieba ... Moje dzieci, tylko nieliczni, mniejszość, przetrwają po całkowitym waszym oczyszczeniu. Ojciec Wiekuisty zaczął
odliczać, tylko do Niego należy ostateczna decyzja.
Moje dzieci, muszę uczynić to wiadomym w tym czasie, iż musicie zawrócić ku dobremu w bezpośrednio idących latach
4
(po roku 1975 - przyp. tłumacza) i powiadomić ludzkość, że te zmiany, że zmiany, które wydały dla was złe owoce, nie zostały
zapoczątkowane przez Ducha Świętego ani przez waszego wikariusza Papieża Pawła VI, ani przez Jana Pawła I. To pajęczyna
Szatana, którą on rozciąga. Moje dzieci jest teraz wiele kukieł, a za sznurki pociągają Benelli, Villot, Cassaroli oraz ich
naśladowcy i następcy.
Otwieracie teraz drzwi dla wszelkiego rodzaju żydów, heretyków i odłączonych braci. Oni nie chcą, by zjednoczyć się w
dobrym duchu i sercu! Przychodzą, by was przejąć i przekazać w szatańskie szpony!
O Pasterze, którzy jesteście zwodzeni. I co Ja widzę w domu Mego Syna, jeśli nie odłączonych braci na Jego kazalnicy!
Nawet tych ze świątyń i synagog Szatana, na Jego kazalnicy! Po co?
Nigdy w waszych krajach nie będzie dobrze, dopóki Syn Mój w Tabernakulum nie powróci
na centralne miejsce Ołtarza
To jest blokada duchowa, aby w naszym Kraju zaczęło się dziać dobrze, czego duchowieństwo nie chce zrozumieć przez
zatwardziałość zachwaszczonych serc.
Nikłe są szanse aby zrozumieli te orędzie Przywódcy Narodu, gdyż 80% tych przywódców jest pochodzenia żydowskiego,
a więc są pod działaniem inteligencji szatańskiej, która im koduje budowanie ustroju bez Boga, na zasadzie odwrotności
przykazana szanowania bliźniego. Może dotrą te słowa do wiernych doktrynom Chrystusowym Katolikom, - gdyż Sól Ziemi
jakie jest duchowieństwo - wywietrzała! Właśnie osoby cywilne powinny wpływać na duchowieństwo, które jest całkowicie
zażydzone i opętane. Bierze się to z doktryny żydowskiej, że Chrystus był -Żydem”, dlatego Papież i jego poprzednicy forowali
na stanowiska kościelne przeważnie Żydów. Dlatego dziś po Kościołach wznoszone są modlitwy za pijaków, narkomanów i Ojca
Świętego. Lecz w książeczkach do nabożeństwa, nie ma żadnej modlitwy za świętych lecz do Świętych. Dlaczego nastąpiło
opętanie ludzkości i jakie są tego przyczyny. Opętanie to szatańska płachta zarzucona na umysły ludzi, którzy nie widzą, nie
czują, że dzieje się źle. Zapoznajmy się z Lucyferycznym Planem Zniszczenia Kościoła.
Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła jest esencją wyciągniętą z egzorcyzmów przeprowadzonych w Szwajcarii, przez
egzorcystów bp. Lefebvr'a, opisanych w Książce “Królestwo Szatana” wyd. Catholic Publishing.
Niestety Biskup Lefebvre jest uznany niesłusznie za schizmatyka przez Papieża Jana Pawła II, gdyż piętnował i de-
maskował zło w Watykanie i nie przyjął zmian posoborowych wyrzucenia Chrystusa w tabernakulum z Centralnego miejsca
w Ołtarzu, pozostał przy liturgii Mszy Trydenckiej, o którą tak zabiegał Chrystus w Objawieniach przesyłanych dla Siostry
Partawoz.
LUCYFERYCZNY PLAN ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA
Antychryst nie będzie nazywany po imieniu, gdyż wówczas nie miałby zwolenników. Nie będzie odziany w czerwone
szaty, ani też zionąć siarką. Myląco wejdzie na ołtarze Chrystusowe jako wielki nauczyciel ludzkości: nawoływać będzie do
pokoju, zjednoczenia wszystkich religii w jedności ekumenicznej. Będzie pisał książki na temat nowej wizji Boga,
dopasowanej do nowo czesnego tylu życia ludzi. Będzie mówił o Chrystusie, że był On największym człowiekiem jaki
kiedykolwiek żył ... Zmodernizuje Kościół zakładając anty-kościół, w którym będą poodwracane misteria Chrystusowe,
gdyż jako diabeł jest błaznem Boga i działa przez odwrotność. Wprowadzi cześć czarnej wszetecznicy, czarnego Króla na
wielu ołtarzach. Kościół odwrócony i pozbawiony Jego Boskiej duchowej zawartości będzie mistycznym ciałem An-
tychrysta.
Oficjalne wskazania z biura Antychrysta na wprowadzenie złotego wieku. Powinno wejść w życie w marcu 1962 r.
bezpośrednio po Soborze Watykańskim Drugim. Wszyscy ... urzędnicy (duchowieństwo żydo-masońskie) mają informować
Stolicę Apostolską o postępie wprowadzania tych ważnych dyrektyw w Kościołach. Papież Paweł VI (dubler-sobowtór) i jego
następcy łatwo będą je akceptować i popierać.
1. Usunąć Św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Św. oraz
poza Mszą - raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa.
Ad. 1. Po Soborze watykańskim II ogłoszono już oficjalnie przez żydów, Nowy Porządek Świata zaczęto modernizować Mszę
Trydencką, rozpoczynając od USA, modernizować Kościoły Katolickie, usuwając figury Matki Bożej, oraz obrazy Michała Archanioła,
jako że są doskonałymi przekaźnikami energii modlitwy. Wprowadzono poprzez obrazy kult Czarnej Madonny, która jest
wszetecznicą, (w odwrotności do Jasnogórskiej Królowej Polski i Świata) zaś Papieża z pastorałem krzyża z ramiona mi zgiętymi
do dołu. (Apokalipsa 13,14) “Bestia nakazuje mieszkańcom ziemi, by wykonywali obraz Bestii”
2. Znieść praktyki pokutne podczas Adwentu (postu), takie jak jedzenie mięsa w piątki. Zatrzymać jakikolwiek sposób
*
*
*
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin