Uwaga – masoneria agituje.pdf

(2058 KB) Pobierz
Gdańsk dn. 8 maja 2011r.
UWAGA – MASONERIA KOŚCIELNA AGITUJE
Odnośnie kazania i ulotki rozdawanej przez wielebnego
ks. Filipa Krauze w Kościele na Żabiance
.
Strona ulotki brzmi: “Tak – chcę podziękować Bogu za błogosławionego Jana Pawła II”.
Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce.
Moje spostrzeżenia: – Po tej beatyfikacji Jana Pawła II, czuje się, że wzrosło u
katolików większe opętanie, a u ludzi którzy mają łączność ze światem ducha, większy
“duchowy niepokój”, przed kataklizmami, które zapowiedziane są przez Boga Ojca w
przekazie “Słowa Boga Ojca do ludzkości”.
Kim był, na kogo był programowany przez świat demoniczny JP II, znaleźć można
na mojej stronie internetowej: www.powrotdonatury.net.pl – w dziale czytelni można
pobrać tematykę: “Antychryst zdemaskowany”, “Czas antychrysta”, “Rabin Watykanu”
i innych wiele, wiele publikacji i przekazów Chrystusa, także Boga Ojca.
Co do “Rycerzy Kolumba” – wg mojej opinii to odłam masonerii, podobnie jak: “Zakon Maltański”, “Różokrzyżowcy”.
Podczas mojego 20- letniego pobytu w Kanadzie, spotkałem się z tym odłamem “Rycerzy Kolumba”, który stanowił
przyboczną gwardię biskupa ordynariusza i gloryfikował go, przy każdym wystąpieniu publicznym robiąc szpalery, stanowiąc
jego przyboczną gwardię. Ale to tylko plebs, który nie był dopuszczony ani nie zdawał sobie sprawy z wyższych przejawów
działania członków tej organizacji.
Miałem przyjaciela, który parę lat pracował jako redaktor w polonijnej gazecie “Związkowiec”. Po kilku latach został
“Naczelnym”, tej gazety, co wiązało się z licznymi zaproszeniami na publiczne i nie tylko publiczne imprezy.
Jako katolikowi, zaproponowano mu włączenie się do tej organizacji “Rycerzy Kolumba”. Odbyło się parę tajnych spotkań
robiących wodę z mózgu, że jest to organizacja szerząca tylko i wyłącznie dobro. Kolega w tych spotkaniach uczestniczył bardzo
aktywnie, ale odbierał je z pewną rezerwą. Po kilku miesiącach zaproponowano mu inicjację wstąpienia w poczet wyższych
Rycerzy, która miała się odbyć w Kościele katolickim, lecz przy zamkniętych drzwiach. Z opowiadań mego przyjaciela; Przed
przysięgą zawiązano mu oczy przepaską, którą po chwili zerwał i ujrzał, że inicjacja ta odbywała się przed symbolem masońskim
“cyrklem i ekierką”. Opuścił Kościół, nie chcąc brać w tym udziału, ale już po miesiącu został zwolniony z pracy.
To z moich spostrzeżeń o “Rycerzach Kolumba”. W tym temacie zgromadziłem dość dużo wiedzy, nawet wydałem książkę
“Śmiertelna Pułapka”. Listę masonerii watykańskiej otrzymałem od ks. Michała Paradowskiego, kiedy był wykładowcą na
Uniwersytecie Katolickim w Chile, którego życzeniem było rozpowszechnianie tych faktów, kim jest i czym się zajmuje
masoneria, wciągających niczego nie domyślających się katolików do tej organizacji. Wydałem książkę “Kto paktuje z diabłem”,
w której lista jest zamieszczona (można ją także pobrać z mojej strony internetowej).
Nadmieniam, że tę książkę z innymi materiałami wysyłałem do Watykanu kilkakrotnie na ręce Jana Pawła II. Lecz nie
dostałem nigdy żadnego potwierdzenia, że tam dotarła. Było to już w gestii sekretarza JP II, który dobrze wiedział, że Papież
Jan Paweł II, był również masonem i to od czasów powojennych. Został wciągnięty przez Jerzego Turowicza, z którym
redagował w “Tygodniku Powszechnym”. Turowicz był masonem 32 stopnia. Te sprawy są do udowodnienia. Dobrze o tym
wiedział kard. Cassaroli, który był 8 lat sekretarzem stanu w Watykanie i jako (żyd-mason), programował umysły całej Hierarchii
watykańskiej. Wałęsa starał się być dobrym Polakiem, ale wystarczyło półgodzinne spotkanie z Cassarolim i umysł Wałęsy
został przewartościowany, podobnie jak i Jana Pawła II. Przez Cassarolego została mu zaabsorbowana łączność z Kościołem
Pokutującym, a tym Kościołem rządzi szatan i jego poplecznicy. Słyszał mówiący głos w głowie i o tym zwierzał mi się osobiście,
ale nie była to łączność z Kościoła Tryumfującego. Wystarczy sięgnąć do Apokalipsy św. Jana (13), który to werset mówi:…
“Bestia wlała się w obraz, który ma ranę ciętą od miecza i przemówiła”. Sam poddał się tej łączności i poddaństwu przed
obrazem “Czarnej Madonny - wszetecznicy” – “Totus Tuus”.
Więc jakiemu Bogu i za co mamy dziękować? Za antychrysta, który zrealizował cały plan lucyferycznego zniszczenia
Kościoła? Plan szatana, który w punktach nakazywał: odwrócenie ołtarzy, likwidowanie relikwii św. męczenników, podawanie
Komunii św. na stojąco, i dalszych kilkunastu, które nie tylko ja, ale i wielu innych wysłało osobiście do Watykanu, jako
ostrzeżenie (patrz książki “Królestwo szatana” i “Luceferyczny Plan zniszczenia Kościoła”).
Błogosławicie lud w Imię Ojca i Syna Wszechmogącego. Imię Syna znamy: Jezus Chrystus! Ale proszę spytać jakiegoś
katolika: … Jakie jest Imię Ojca? – wątpię, aby ktoś wiedział. I z tej niewiedzy korzysta szatan. Gdyż Pan Bóg Wszechmogący
swoim promieniowaniem i energią obejmuje naszą planetę, galaktyki, kosmosy, lecz w tej Ziemi i w tym Panu Bogu, do którego
się zwracacie jest także i szatan. Szatan nie jest poza Bogiem, jest on także w Bogu, gdyż jest Jego stworzeniem, podobnie jak
my wszyscy. I z tej niewiedzy on (czarny) korzysta przez odwrócony krzyż, którym żegnają się wierni. Ręka na czoło (do
czakramu Ojca), na serce (do czakramu Syna), a potem na oskrzela, a nie na ramiona. I wychodzi odwrócony krzyż, przez który
działa szatan i zbiera energię modlitwy, dla swoich niecnych celów.
Prawidłowy Krzyż, mają kapłani na szatach liturgicznych – ramiona wzniesione do góry. I taki Krzyż przedstawia nam
Katarzyna Emmerych w swojej księdze “Żywot i Bolesna Męka” (do pobrania z mojej strony internetowej). A jaki symbol
sprofanowanego Krzyża otrzymał JP II od masonerii watykańskiej?
Beatyfikowaliście kogoś, kto nawet nie wiedział jakim sposobem można otrzymać 1-szy stopień doskonałości duchowej,
a to zapewnia Chrystus przez modlitwy zwane Tajemnicą Szczęścia (do pobrania ze strony internetowej). Proszę wejść w
numerologię Ran Chrystusa, podzielić na “stacje drogi krzyżowej”, oraz przez “lata życia Chrystusa, na Ziemi”. Zastanówcie
się, jakie liczby otrzymacie i co one oznaczają?
Znajdujemy się w czasie narastającej Apokalipsy i ona wytycza nam drogę ku przyszłości: ciemnej lub jasnej i należy za-
stanowić się dokąd prowadzi nas opętana hierarchia Kościoła, skoro Kościół odrzuca przekazy Boga Ojca oraz Jezusa Chrystusa.
Należy zastanowić się nad słowami św. Jana (18.4) który mówi: “Ludu mój, wyjdźcie z niej, (opętanej wspólnoty*) byście nie
mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli”.
* W ten sam sposób wyznawcy jakiejś religii, którzy bezkrytycznie przyjmują wszystkie dogmaty i politykę danego
wyznania, przejmują na siebie część negatywnej karmy związanej z tą grupą ludzi. Dzieje się tak wszędzie, gdzie w imię Boga
i jego “przedstawicieli” narzucane są siłą przekonania religijne. Co więcej, dokonujący tego ludzie są przeświadczeni, że
wypełniają ważną misję.
Wiedzę człowiek buduje w sobie poprzez doświadczenie. Do budowy może
wykorzystać informacje z różnych źródeł, sprawdziwszy je, doświadczywszy je na sobie.
Wtedy może powiedzieć, że wie. Przedtem wierzył, nie wiedział,
a wiara nierozerwalnie związana jest z wątpieniem
(w rzeczywistości, to ta sama rzecz, tylko z drugiej strony).
W co wierzysz (że coś jest prawdą),
w to także wątpisz, a kiedy wątpisz, to masz w sobie cząstkę wiary.
Kiedy wierzysz, wtedy pytasz, szukasz, aż dochodzisz do wiedzy.
Kiedy wiesz, wtedy nie pytasz, wiesz i koniec.
Z poważaniem:
Zbigniew Kozłowski
e
za ważn
to
i uznasz nnymi
Jeżel
i
ziel się z
pod
Ps.
Zauważ Przyjacielu, jak jest nam satanizm kodowany w podświadomość.
Nakazywano modlić się o beatyfikację; żyda, masona, antychrysta - robiąc nam wodę z mózgu, że to święty,
energia modlitwy została zebrana - dokonało się – zło przeważyło.
Teraz nakazują, aby modlić się za beatyfikację ks. Michaela J.McGivney’a - (artykuł na ulotce)
założyciela odłamu masonerii “Rycerzy Kolumba”.
W ten sposób Kościół zostaje przewartościowany w anty-kościół. Szatan zwycięża, a my mu w tym pomagamy!
Czytajcie publikacje: “Lucyferyczny Plan”, “Antychryst zdemaskowany”, w nich jest informacja Chrystusa, –
o sprofanowaniu Mszy Trydenckiej, w “novus ordo” odjęte zostało kapłanom “konsekrowanie hostii”, ludzkość od
lat przyjmuje pusty opłatek, który nie jest nośnikiem “energii Chrystusowej - boskiej”, to stworzyło opętanie,
że nie mamy rozeznania; co jest dobre, a co od zła pochodzi!
Niedawno Papież Benedykt XVI, nakazał czcić boga ADONAJA,
więc módlmy się z żydami na stojąco kiwając się do przodu i tyłu słowami;
– Aj-waj, Boże mój Adonaj-gojowi zabierz a mnie daj.
Aj-waj Panie mój Adonaj, zabierz Polskę gojom, a żydom daj, Aj-waj …itd
Zgłoś jeśli naruszono regulamin