Działanie Szatana w Kościele.pdf

(2928 KB) Pobierz
Niech was błogosławi
Bóg Wszechmogący,
- Ojciec, Syn i Duch Święty.
Prawie nikt nie zastanawia się nad tym błogosławieństwem, które programuje nas na wszechmoc sił ciemności.
Wszyscy żyjemy w Bogu, jako pojedyncze osoby, jako naród, jako rasa, jako planeta, jako galaktyka, jako kosmos, jako świat we
Wszechświecie. Bezsprzecznie musimy przyznać, że Świat to trzy skupiska energetyczne.
Świat materialny - widzialny – to Kościół Pielgrzymujący. Świat astralny - niewidzialny – to Kościół Wspomagająco-Pokutujący
Świat duchowy - niebiański – to Kościół Tryumfujący – symbolika różańcowa w Trzech Zdrowaś Mario.
Powstaje pytanie? – Gdzie żyje niewidzialny szatan i cała czereda demonów, którzy zwodzą nas na pokuszenie?
Musimy przyznać, że żyją w otaczającym nas niewidzialnym świecie astralnym – dokładniej to Kościół Pokutujący jako lewica, w skład
którego wchodzą: zbuntowani aniołowie, często przejawiające się w naszym świecie jako cywilizacje UFO, dusze ludzi zmarłych - demoniczne,
które nie zdołały się wyzwolić z przyciągania ziemskiego, aby przejść w wyższe astralne rejony świata zwane przez Kościół “Płaszczyznami
Oczyszczania” tj. Czyściec, skąd trwa dalsza ewolucja w podróży do doskonałości samego Boga.
Prawicą świata astralnego jest Kościół Wspomagający, a w katolicyzmie objawiający się jako “świętych obcowanie”, tj. dusz, które
ukończyły ewolucję ziemską/materialną, lecz wspomagają nas myślokształtami, energiami kosmicznymi, często uzdrowiającymi.
Kościół Tryumfujący - to świat niebiański - gdzie w poszczególnych kręgach żyją: Aniołowie, Archaniołowie, Księstwa, Moce, Potęgi,
Panowania, Trony, Cherubini, Serafini, Geniusze, Duchy Żywiołów, 24 Starców, Świat Baranka, Krąg Tronowy Trójcy Świętej, oraz Nadenergia
Wina - Miłosierdzia tj. Miłości Przebaczającej. To wszystko zapisane jest w numerologicznym
KRZYŻU ENERGETYCZNYM
- przedstawionym
jako Fundament naszego świata, w którym żyje ponad 600 cywilizacji, a jedną z nich jesteśmy - my ziemianie. W naszej cywilizacji Boskość
przedstawiona jest jako siedmioramienny świecznik. Każda świeca to poszczególne bóstwo, Boga Siedmiorakiego. Środkowa świeca to Wielki
Duch, zwany przez Żydów Jahwe, w Islamie nazwany jest jako Allah, w Hinduizmie jako Kryszna, w katolicyzmie jako Pan Bóg Wszechmogący.
Prawica trzech świec – to Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, który jest w Niebie, Bóg Syn, w osobie Jezusa Chrystusa i Bóg, Duch
Święty, który jest wymianą Miłości między Ojcem a Synem. Lewica trzech świec – to Trójca Lucyferyczna: Ojciec kłamstwa, anty-
chryst, oraz zły duch.
Takiego to ducha otrzymaliśmy w Warszwie w słowach: Niech przyjdzie duch twój i odnowi Zemię - tę Ziemię!
Nie bez przyczyny w objawieniach często podawane jest, że szatan jest małpą Boga - bazuje on na lewicy wszechmocnego ducha. Jeśli
jednak ktoś pamięta zapisy w Biblii, to jest tam napisane, że można popełnić grzech przeciwko Bogu Ojcu, można przeciwko Chrystusowi i
zostanie mu to wybaczone, lecz jeśli ktoś popełni grzech przeciwko Duchowi, nie będzie mu wybaczone, gdyż z tego Ducha wszystko powstało,
– tak zło, jak i dobro. W ewolucji naszego świata wytworzona jest przez Jezusa Chrystusa Nadenergia Wina tj. Miłosierdzia, która jest w stanie
oczyścić i przewartościować wszelakie zło. Nawet buntownika Lucyfera, który zbuntował się i jako Syn Marnotrawny, tworzy swój świat na bazie
anty-Trójcy.
Wszechmogący Bóg (środkowa świeca) jest Bogiem Energetycznym, Uniwersalnym, tworzącym tak dobro jak i zło. Lucyfer przedstawia
siebie jako Ojca w świecie materialnym np. w osobie “ojca świętego” papieża, który jest narzędziem (często nie zdającym sobie z tego sprawy)
i dostawcą energii dla szatana. Stąd w Apokalipsie św. Jana czytamy: albowien jest liczba człowieka a cyfrą jest numerologia trzech szóstek.
W okultyzmie 6 jest cyfrą oznaczającą człowieka. Czyż nie pasuje to do nazewnictwa papieskiego?
Przeliczmy litery ! ! !
Papież
6 Stanowisko - funkcja
Ojciec
6 Mówi Chrystus: Nikogo na Ziemi nie nazywajcie ojcem, gdyż jednego macie Ojca, tam w Niebie!
Święty
6 Świętość nadaje mu masoneria, przy aplauzie opętanych katolików = 6 6 6
Komu za mało szóstek, może dodać jeszcze jedną szóstkę +
Wielki
6 =
Antychryst
!
W księdze Urantii, która jest uzupełnieniem Biblii podany jest nr naszego świata, składający się z 13-tu cyfr: –… Wasz świat ma numer
5.342.482.337.666 w wielkim wszechświecie. Jest to wasz numer w katalogu światów zamieszkałych, w rejestrze Uversy i Raju.
Biblia wyróżnia liczbę 13 jako oznaczającą rebelię przeciwko ustalonym porządkom Trójcy, - rebelię szatana.
W okultyzmie 6 jest cyfrą przypisaną człowiekowi, 7 zaś jest cyfrą boskiej perfekcji. Tak więc osoba, która w celu osiągnięcia perfekcji
(boskości, iluminacji) zaczyna wspinać się po “Drabinie Jakuba”, ma do przebycia 13 stopni (6+7=13).
Z tego też powodu kalendarz świąt Illuminati podzielony jest na 4 okresy trwające po 13 tygodni każdy.
Czyż Papież nie był zaprogramowany tym kodem astralnych trzynastek? Życie, praca i data śmierci, a nawet imię Jana Pawła II było
związane z numerologiczną trzynastką. Pochód szatańskich trzynastek zaczyna się od liczby liter w imieniu Jan Paweł Drugi = 13. Data
śmierci Papieża 02.04.2005 / 2+4+2+5=13. Godzina śmierci Papieża 21:37 / 2+1+3+7=13. To jest 13-ty tydzień 2005 roku. Pontyfikat trwał
26 lat i 5 miesięcy / 2+6+5=13 czyli 9301 dni / 9+3+1=13. Zamach na jego życie: 13 maja. Papież miał 85 lat / 8+5=13. Karol Wojtyła został
wybrany na papieża mając 58 lat – znów 13. Jan Paweł drugi, był 265 papieżem (wliczając św. Piotra), suma znów 13.
“Papieża jako Ojca tak masoneria wywyższa, że oddawana jest jemu cześć boska; klękanie i składanie hołdu (deklarowanie przy-
należności), co jest uważane za normalne, i czczony jest jako zastępca Boga na Ziemi” (co jest sprzeczne ze słowami Chrystusa). Ukorono-
wany jest potrójną tiarą jako król trzech światów: Kościoła Pielgrzymującego, Wspomagająco-pokutującego i Tryumfującego. Jakie litery
znajdują się na papieskiej tiarze i co oznaczają? “Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech przeliczy liczbę Bestii: liczba to bowiem
człowieka; a liczbą jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć” (Apokalipsa 13,18).
VICARIUS FILII DEI, które w języku łacińskim oznaczają zastępcę Syna Bożego; katolicy uważają, że Kościół jest widzialną organiza-
cją i musi mieć widzialną głowę. Stąd biskup Rzymu, jako głowa Kościoła, otrzymał tytuł “Vicar Chrystusa” (zastępca Chrystusa).
Gematria zajmuje się obliczaniem numerycznej wartości litery. Oto podstawiona wartość numerologiczna Papieża w trzech starożytnych
językach:
ŁACINA: – Vicarius Filii Dei
V ……. 5 F…….0 D ……500
I ……. 1 I …….1 E …….. 0
C … 100 L … 50 I ……....1
A ……. 0 I …….1
501
R ……..0 I …….1
+ 112
+ 53
I ……...1
=
53
U ……. 5
S ……. 0
= 112
GRECKI –
Lateinos (człowiek z Rzymu)
L ……....30
A …….... 1
T ……. 300
E …….....5
I …….....10
N ……... 50
O ……... 70
S …….. 200 = 666
HEBRAJSKI – Romiith -
(Królestwo Rzymskie)
ד
…….... 200
ז
……….... .6
מ
……….. 40
ו
………... 10
ו
………... 10
ח
……….. 400
= 666
Działanie
szatana
w Kościele – GINIEMY -
otwórzcie
oczy
innym!
= 666
Antychryst - to człowiek działający przeciwko Chrystusowi, - kierowany przez wyższe inteligencje sił ciemności.
Mamy na to przykład w Piśmie św., kiedy szatan kusił na pustyni Jezusa - Syna Bożego, w słowach: “Uklęknij przede mną i złóż mi
hołd/pokłon, a dam Ci wszystkie królestwa Ziemi”. Klękanie przy przyjmowaniu Komunii św. (Ciała Chrystusa), było deklaracją przynależności
do Jezusa. Antychryst wprowadził przyjmowanie Opłatka na na stojąco, a zezwolił na klękanie przed sobą, całowanie po rękach, wystawianie
sobie pomników, produkcję swoich podobizn, które wierni Kościołowi wieszając w swoich domach, wytwarzają energię modlitwy dla szatana
poprzez obrazy – JP-II. Szatanowi chodzi przede wszystkim o energię modlitwy. Tworzy on w astralu energię Anty-trójcy, a na ziemi materi-
alizuje ją w postaci pomników, obrazów - przekaźników do przewartościowywania modlitw na energie: dynamizmu seksualnego, opilstwa,
narkomanii i demonicznych ekstaz.
Weźmy przykład dwóch objawień licheńskich. W pierwszym Matka Boża objawia się pasterzowi Mikołajowi na kamieniu, w którym
odciska swoje bose stopy (objawienie niebiańskie). W drugim szatan objawia się śląskiemu powstańcowi pod postacią Matki Bożej, ale bez
stóp. Powstaniec zostaje uzdrowiony w zamian za ściągnięcie do Lichenia obrazu, który jest obecnie czczony, jako "Bolesna Królowa Polski".
Nie było to objawienie niebiańskie, gdyż w Niebie nie ma boleści. Każdy, kto zawiesza ten obraz w swoim domu, doznaje cierpień i chorób,
tak, jak w przypadku obrazów z JP-II (który może nawet uzdrawiać, ale energią minusową). Jak jest to przedstawione w Starym Testamencie
przy wywyższeniu węża przez Mojżesza.
Obraz jasnogórski Królowej Polski, przed którym składane były śluby Jana Kazimierza, był potężnym przekaźnikiem energii modlitwy,
wszystkich Polaków. Obecnie przewartościowany przez masonerię, zaciemniony i głoszony jako obraz Czarnej Madonny. W objawieniach
zmarłej już stygmatyczki Katarzyny Szymon, z jej przekazów dowiadujemy się, że Matka Boża upomina, aby nie nazywano Ją “czarną
madonną”. Oświadcza, że była Panią Jasnogórską.
Antychryst, w osobie Jana Pawła II, powierza siebie i cały naród tej właśnie czarnej madonnie w słowach: “Totus Tous - cały twój”.
Wprowadzona jest pieśń patriotyczna i w słowach: … “czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem być”. Nieświadomi katolicy deklarują
swoje poddaństwo anty-bóstwu. Pielgrzymując do Częstochowy, czy w domu przed tymi obrazami deklarują swoje poddaństwo - wszetecznicy.
Sam doświadczyłem w Częstochowie na własnej skórze tych diabolicznych energii, lecz Trójkąt z Okiem Boga Ojca, zrównoważył te
promieniowanie zakładające, szatańską czarną płachtę na umysł. Ostrzeżenie o tym fakcie odnotowane jest w Piśmie Świętym (Apokalipsa
św. Jana XIII), w słowach: “Bestia, wszetecznica wlała się w obraz, który ma ranę ciętą od miecza”. Duchowieństwo powiadomione było/jest
o tym fragmencie, że jest to ewidentne promieniowanie Bestii – szatana. Mimo wszystko organizowane są pielgrzymki do Czarnej Madonny,
wystawiane jej obrazy i deklarowanie przynależności w pieśni. Czy to nie dziwne, że wyraz “czarna madonna”, składa się z 13 liter? Zapisane
jest w Apokalipsie, w 13-tym wersecie jako dowód/ostrzeżenie na szatański spryt. Pytajmy purpuratów wprost – dokąd nas prowadzą. Sami
widzimy, że promieniowanie tego obrazu potęguje dynamizm seksualny, wprowadza w pedofilię. W Lucyferycznym Planie Zniszczenia Kościoła
w pkt. 19, szatan poleca: Uczynić sex powszechnym wyrazem miłości. Uczynić sex nową religią, szczególnie w środkach przekazów. Jakże
sprytny sposób obrał czarny, na przekazywanie dynamizmu seksualnego!
Ludzie myślący jeszcze własną głową zgadzają się z opinią, że ogół ludzkości jest w hipnozie demonicznej, co z powodzeniem można
nazwać opętaniem. Niewielu zdaje sobie sprawę, że w tym opętaniu sami się programują na śmierć.
Szatan tkwi w szczegółach i bazuje na naszej niewiedzy. Wg objawień w książce “Żywot i Bolesna Męka…”, św. stygmatyczki, Katarzyny
Emmerych, – Chrystus umarł na krzyżu z ramionami skierowanymi do góry. Taki Krzyż mają wyszyty kapłani na swoich szatach liturgicznych
i taki powinni stawiać na swoim ciele katolicy, wchodzący w świat ducha przez energię modlitwy. Sataniści posługują się odwrotnością Krzyża.
Ramię aktywne (długie) skrzyżowane jest poprzecznym (horyzontalnym) na dole linii pionowej. Takie krzyże często widzimy rysowane na przy-
drożnych kapliczkach Taki krzyż papieski-satanistyczny zawieszany jest na większości różańców. Takim krzyżem większość katolików pieczę-
tuje swoje ciało. Ręka wędruje na czoło (czakram ojca - w Imię Ojca) potem na serce (czakram Syna) i na słowach Ducha św. na lewe
oskrzele - czym popieramy lewicę, a więc wywyższamy złego ducha i zamykamy na prawym oskrzelu. Ręka na ciele bezwiednie maluje
odwrotność krzyża - i szatan ma radochę, gdyż jego działaniem jest odwrotność tego, co Bóg Ojciec ustanowił. Cała dalsza modlitwa jako en-
ergia, idzie przez szatańskiego ducha do świata ciemności. Reasumując powyższe, czyż nie powinniśmy pieczętować się krzyżem z ramionami
skierowanymi od serca do góry, na ramiona w słowach:
…W jedności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym!
… W Miłości Ojca, Syna i Ducha Św.
… W Miłosierdziu Ojca, Syna i Ducha Św.
…W Opatrzności Ojca, Syna i Ducha Św.
Jeżeli czegoś z duchowych rzeczy nie rozumiemy –
… W Mądrości Ojca, Syna i Ducha Św.
Ręka powinna wędrować z czoła na serce, potem na prawe ramię (popierając prawicę), znowu na serce i na lewe ramię i zamykając
ten znak Krzyża na sercu. Słowa układamy sami w zależności, w jakim celu składna jest intencja modlitewnego działania.
Przez taki Krzyż i takie wejście w Świat ducha, odcinamy się od lewicy Pana Boga Wszechmogącego, a włączamy się w Prawicę Trójcy
Świętej – Boga Miłości, Miłosierdzia, Mądrości i Dobra wszelkiego, którego objawił nam Jezus Chrystus.
A w odklepywanych słowach Zdrowasiek, czyż nie robimy robota z pośredniczki, Matki Boga? Nakazując Jej w trybie rozkazującym …
Módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci. Skoro chcemy żyć w zdrowiu, czy słowa te nie powinny brzmieć:
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o energię, zdrowia, życia, regeneracyjną organizmu!
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o oczyszczenie Dusz Pokutujących przez Miłosierdzie Jezusa Chrystusa.
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie – intencji jest krocie, aż do oczyszczenia całej lewicy Boga Wszechmogącego i przyjścia Królestwa
Bożego na Ziemię. Zauważmy sami, że księża, duchowieństwo zamiast prowadzić nas do Nieba, kodują i programują na śmierć nawet w Bło-
gosławieństwie Wszechmogącego Boga. Żądajmy, aby pieczętowali się podczas obrzędów liturgicznych na swoim ciele Krzyżem Chrystu-
sowym, a nie jego odwrotnością. Po tym poznamy z kim mamy do czynienia i dokąd jesteśmy prowadzeni.
Odcinajmy ofiary pieniężne, kładąc te ulotki do skarbon i tac kościelnych, aż ta wiedza dotrze do Hierarchów Kościoła, gdyż przez takie
opętanie nie zdołamy poznać Boga Życia i wszelkiej Dobroci, a cóż mówić o Królestwie Bożym, które Bóg Ojciec chce przelać przez Kościół
Wspomagający na Ziemię. A poprzedzić to mają wielkie kataklizmy, z których zostanie wg przekazu tylko 8 mln Polaków. Duchowieństwo
powinno prowadzić nas do Ojca przez Chrystusa, a prowadzeni jesteśmy – dokąd ???
Tym przekazem Chrystus daje do zrozumienia, że
odcina się od Kościoła, który prowadzony jest przez siły ciemności. Na przestrzeni lat, żadne Orędzia z Nieba, nie były przez
duchowieństwo akceptowane.
Jak bezpośrednio być prowadzonym przez Chrystusa do Ojca, jest w mojej drugiej książce”Od wahadła do
mistyki”- polecam. Więcej informacji znajdziecie w książce “Programowani na śmierć” i w wielu publikacjach ze strony www.
powrotdonatury.net.pl / Kontakt – zdrowie@powrotdonatury.net.pl
Rozpowszechniajmy ten przekaz! Ratujmy dusze swoje i naszych bliźnich.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin