3. Księgi Ezdrasza V i VI.pdf

(119 KB) Pobierz
V i VI
Księga
Ezdrasza
Czwarta księga Ezdrasza w łacińskiej Biblii posiada na początku i końcu po dwa dodatkowe rozdziały,
których brak w przekładach wschodnich.
Rozdziały 1 i 2 stanowią chrześcijańską apokalipsę. W rękopisach występują one przed 4 Ezdr lub po niej.
Części te określa się czasem jako 5 Ezdr.
Rozdz. 15 i 16 stanowią natomiast uzupełnienie do 4 Ezdr, a ich treścią są proroctwa oraz groźby
wypowiadane wg zasad Starego Testamentu. Oryginał był grecki, a zachowały się jedynie w łacinie.
Początkowe rozdziały nazywamy więc 5 Ezdr, końcowe 6 Ezdr.
Na 5 Ezdr składają się dwie przepowiednie: jedna odnosi się do narodu żydowskiego, druga do chrześcijan,
którzy mają przejąć rolę i zadania pierwszych.
Napawają wiernych otucha i nadzieją.
6 Ezdr zawiera opisy końca świata, któremu maja towarzyszyć zjawiska wojen i kosmicznych
kataklizmów. W szczególny sposób zagrożone będą: Babilon, Azja, Syria i Egipt.
Wizjoner zachęca wiernych do wytrwania w trudnościach, które ich czekają i wlewa im w serca nadzieję.
5 Ezdr w rozdz. 42-47 w sposób szczególny opisuje koronacje niezliczonej rzeszy chrześcijańskich
męczenników.
Również inne motywy z 5 Ezdr, jak np. dwunastu aniołów z kwiatami w w 1,40, lud Boży przychodzący ze
wschodu - w.1,38, drzewo rajskie - w.2,12, postać Syna Bożego - w.2,43 i inne można odnieść do
religijnych poglądów okresu, kiedy kończył się czas krwawych prześladowań chrześcijan.
Trudniej ustalić czas powstania 6 Ezdr. Odnosi się wrażenie, że prześladowania wciąż jeszcze trwają.
Może i z tego powodu występuje tu więcej gróźb wypowiadanych pod adresem prześladowców, a więcej
słów otuchy dla chrześcijan.
Charakterystyczną cechą 5 Ezdr (1,4 - 2,9) jest stosowanie cytatów i odniesień do Starego Testamentu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin