bezpieczenstwo-samochodow-pozarniczych.pdf

(2314 KB) Pobierz
Bezpieczeństwo samochodów pożarniczych w czasie jazdy
i na miejscu akcji
Tom I
bryg. mgr inż. Adam Gontarz
bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
mgr inż. Ireneusz Pogorzelski
mgr inż. Leszek Jurecki
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Józefów 2012 r.
Redaktor merytoryczny:
bryg. mgr inż. Adam Gontarz
Recenzenci:
dr inż. Jacek Roguski
Recenzenci:
dr inż. Tadeusz Terlikowski
Przygotowanie do wydania:
Maciej Rudnik
ISBN 978-83-61520-29-0
© Copyright by: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowego Instytutu Badawczego
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka
www.cnbop.pl
Nakład 250 egz.
Projekt okładki:
Barbara Dominowska
Druk, skład i oprawa:
Barbara Dominowska, Beata Lenarczyk
Poligrafia CNBOP-PIB
Józefów
Spis treści
1.Wstęp....................................................................................................................................... 5
2.Wpływ parametrów konstrukcyjnych na stateczność ruchu samochodu pożarniczego
(ratowniczo-gaśniczego, specjalnego-podnosnika, specjalnego-drabiny)……………………. 6
2.1 Wstęp ............................................................................................................................... 6
2.2 Wpływ czynników konstrukcyjnych i położenia środka ciężkości na stateczność ruchu
pojazdu .................................................................................................................................. 8
2.3 Urządzenia wspomagające pracę kierowcy ................................................................... 22
2.4 Podsumowanie ............................................................................................................... 25
3.Wpływ rozmieszczenia poszczególnych podzespołów samochodu pożarniczego
(ratowniczo-gaśniczego i specjalnego - drabiny) na wysokość położenia środka masy.......... 26
3.1 Wstęp ............................................................................................................................. 26
3.2 Wpływ rozmieszczenia poszczególnych podzespołów samochodu ratowniczo-
gaśniczego na wysokość położenia środka masy.......................................................... ...... 29
3.3 Wpływ rozmieszczenia poszczególnych podzespołów samochodu specjalnego –
drabiny na wysokość położenia środka masy ...................................................................... 31
4.Określenie wpływu położenia środka masy na graniczną prędkość jazdy na zakręcie dla
aktualnie eksploatowanych samochodów pożarniczych. ......................................................... 34
4.1 Wstęp ............................................................................................................................. 34
4.2 Graniczna prędkość jazdy na zakręcie samochodu pożarniczego ................................. 34
5.Bezpieczne prowadzenie samochodów pożarniczych ........................................................... 46
5.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego ................................................................................ 46
5.2 Cechy indywidualne kierowcy ...................................................................................... 52
5.3 Umiejętność samooceny i właściwa ocena sytuacji drogowej ...................................... 52
5.4 Obciążenie psychiczne .................................................................................................. 53
5.5. Cechy temperamentu i osobowości .............................................................................. 55
5.6 Wpływ czynników zewnętrznych na prowadzenie pojazdu .......................................... 56
6.Wypadki i kolizje samochodów pożarniczych – badania statystyczne i literaturowe .......... 65
6.1 Analiza wypadków samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz innych samochodów
pożarniczych w Polsce w latach 2001 ÷ 2010. .................................................................... 65
6.2 Analiza częstotliwości wyjazdów samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz innych
samochodów pożarniczych. ................................................................................................. 66
6.3 Prawdopodobieństwo zaistnienia kolizji i wypadków dla pojazdów PSP .................... 68
3
7.Podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia i ustawienia samochodów pożarniczych na
miejscu akcji ............................................................................................................................. 70
7.1 Wstęp ............................................................................................................................. 70
7.2 Zapewnienie gotowości pojazdu do użycia .................................................................. 71
7.3 Jazda .............................................................................................................................. 72
7.4 Zasady ustawienia pojazdów na miejscu zdarzenia ..................................................... 78
8.Wytyczne bezpiecznego rozstawienia samochodów specjalnych – podnośników,
w zależności od ukształtowania terenu, parametrów nominalnych ......................................... 83
8.1 Wstęp ............................................................................................................................ 83
8.2 Bezpieczne rozstawianie samochodów specjalnych – podnośników ........................... 84
8.3 Podsumowanie .............................................................................................................. 90
9.Wytyczne bezpiecznego rozstawienia samochodów specjalnych – drabin, w zależności od
ukształtowania terenu, parametrów nominalnych .................................................................... 91
9.1 Wstęp ............................................................................................................................ 91
9.2 Informacje dotyczące ustawiania samochodu specjalnego - drabiny ........................... 92
9.3 Wybór powierzchni ustawienia dla zachowania stabilności ........................................ 94
9.4 Używanie podkładów podczas podpierania ................................................................. 95
9.5 Prawidłowe zastosowanie podpór ................................................................................ 96
9.6 Podpieranie na nachylonym terenie .............................................................................. 98
9.7 Prowadzenie operacji poniżej poziomu terenu ............................................................. 99
9.8 Podsumowanie ............................................................................................................ 100
10.Zestawienie i analiza danych dotyczących stateczności bocznej samochodów pożarniczych
(ratowniczo – gaśniczego, specjalnego-podnośnika, specjalnego-drabiny) aktualnie
eksploatowanych w straży pożarnej. ...................................................................................... 101
10.1 Zestawienie i analiza danych .................................................................................... 101
10.2 Podsumowanie .......................................................................................................... 110
11.Wnioski ............................................................................................................................. 111
12.Literatura ........................................................................................................................... 113
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin